User Tools

Site Tools


0004--chi-qu-xuy-ti-ula-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0004--chi-qu-xuy-ti-ula-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Chi Quỷ xuy tiêu</​b>​ (danh pháp khoa học: <​i><​b>​Leycesteria</​b></​i>​) là một chi thực vật hạt kín trong họ Kim ngân (Caprifoliaceae),​ bản địa của khu vực ôn đới châu Á, cụ thể là trong khu vực ven Himalaya và tây nam Trung Quốc. Tên gọi chung của chúng trong tiếng Trung là 鬼吹箫 (quỷ xuy tiêu, nghĩa là quỷ thổi tiêu).
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Chi này chứa khoảng 7 loài hiện được công nhận. Chúng là các cây bụi nhỏ có lá sớm rụng, với thân sống ngắn ngày, có chất gỗ mềm, mọc cao tới 1-2,5 m. Các cành rỗng ruột hay với lõi đặc. Lá đơn, mọc đối, mép lá nguyên hay có khía răng cưa, đôi khi lượn sóng; lá kèm có hoặc không. Cụm hoa hình bông hay các hoa mọc thành vòng không cuống gồm 6 hoa ở đầu cành hay nách lá, thường với các lá bắc có tổng bao hình lá dễ thấy. Lá đài 5. Tràng hoa 5 thùy, màu trắng, hồng, đỏ-tía hay vàng-cam, hình phễu, cân đối; ống lồi tại phần gốc. Nhị hoa 5; bao phấn đính lưng. Bầu nhụy 5-, 7- hay 8-ngăn, nhiều noãn mỗi ngăn; vòi nhụy dài, mảnh; đầu nhụy hình khiên hay hình đầu. Quả là loại quả mọng, với đài hoa bền; hạt nhỏ và nhiều.
 +</p>
 +
 +
 +<​p>​Một loài, <​i>​Leycesteria formosa</​i>​ (quỷ xuy tiêu hay kim ngân Himalaya hoặc nhục đậu khấu hoa), là cây trồng trong vườn phổ biến tại Anh.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​p><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​12px-Commons-logo.svg.png"​ width="​12"​ height="​16"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​18px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​24px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/>​ Phương tiện liên quan tới Leycesteria tại Wikimedia Commons
 +</p>
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1267
 +Cached time: 20181010222320
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.156 seconds
 +Real time usage: 0.336 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1507/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 16764/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2850/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3307/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.023/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.05 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 300.264 ​     1 -total
 + ​75.27% ​ 226.013 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​47.46% ​ 142.519 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 + ​18.38% ​  ​55.189 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 +  5.35%   ​16.057 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Dipsacales-stub
 +  4.40%   ​13.220 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  3.54%   ​10.642 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikispecies
 +  3.01%    9.032      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +  2.97%    8.912      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Commonscat-inline
 +  2.25%    6.771      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​803801-0!canonical and timestamp 20181010222319 and revision id 23525353
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0004--chi-qu-xuy-ti-ula-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)