User Tools

Site Tools


0006--n-ch-a-lakshmibaila-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0006--n-ch-a-lakshmibaila-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox biography vcard" style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:#​F7E4BE;"><​span class="​fn">​Maharani Lakshmi Bai</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Rani of jhansi.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​eb/​Rani_of_jhansi.jpg/​250px-Rani_of_jhansi.jpg"​ width="​250"​ height="​368"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​e/​eb/​Rani_of_jhansi.jpg 1.5x" data-file-width="​287"​ data-file-height="​422"/><​p>​Nữ chiến binh Rani</​p></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Sinh</​th><​td>​
 +<span class="​nickname">​Manikarnika</​span><​br/><​span style="​display:​none">​(<​span class="​bday">​1828-11-19</​span>​)</​span>​19 tháng 11 năm 1828<sup id="​cite_ref-Meyer,​_Karl_E._1999_p._138_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup><​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup><​br/><​span class="​birthplace">​Kashi,​ Varanasi, Ấn Độ</​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Mất</​th><​td>​
 +ngày 17 tháng 6 năm 1858 (aged 29)<​br/><​span class="​deathplace">​Gwalior,​ Ấn Độ</​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quốc tịch</​th><​td class="​category">​
 +Ấn Độ</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên khác</​th><​td class="​nickname">​
 +Manu, Chhabili, Bai-Saheb</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nghề nghiệp</​th><​td class="​role">​
 +Nữ chúa, nữ tướng</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nổi tiếng vì</​th><​td>​
 +Nữ anh hùng trong cuộc khởi nghĩa 1857</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chức vị</​th><​td class="​title">​
 +<​b>​Maharani,​ Rani</​b></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tiền nhiệm</​th><​td>​
 +Rani Rama Bai</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kế nhiệm</​th><​td>​
 +Sự cai trị của anh ở Jhansi</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phối ngẫu</​th><​td>​
 +Gangadhar Rao Newalkar</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Con cái</​th><​td>​
 +Damodar Rao, Anand Rao</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cha mẹ</​th><​td>​
 +Moropanth Tambe và Bhagirathibai Tambe</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Lakshmi Bai</​b>​ (tiếng Hindi- झाँसी की रानी Marathi- झाशीची राणी;​ 1828 - 1858<sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup><​sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup><​sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup>​) được biết đến như Jhansi Ki Rani, hoặc nữ chúa của Jhansi, là một trong những nhân vật tiêu biểu của Ấn Độ trong cuộc khởi nghĩa vào năm 1857, và là một biểu tượng của sự phản kháng chính sách cai trị của thực dân Anh ở Ấn Độ. Bà là nữ chúa của nhà nước Maratha vùng Jhansi, nằm ​​ở phần phía bắc của Ấn Độ.
 +</p>
  
 +<​p>​Trong gia đoạn này, cuộc chiến tranh du kích của nhân dân Ấn Độ bước sang một giai đoạn mới, mà nổi bật là sự góp mặt của Lakshmi Bai. Do không chịu nổi cảnh áp bức dân tộc thô bạo của thực dân Anh, Lakshmi Bai đã đích thân chỉ huy các đơn vị kỵ binh của mình cải trang thành nam giới đến đánh quân Anh ở những nơi nguy hiểm nhất. Khi quân Anh đột nhập vào thành phố Jhansi trung tâm của Vương quốc Maratha, bà đã theo thang giây từ một ngọn tháp và biến đi trong đêm tối. Sau đó đội quân của bà đã sát nhập với đội quân của Tôpi và bà đã hi sinh trong một trận đánh quyết liệt với thực dân Anh. Người Ấn Độ luôn ghi nhớ tên tuổi của bà và xem bà như là một nữ anh hùng của dân tộc mình.
 +</p>
 +
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-Meyer,​_Karl_E._1999_p._138-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Meyer,​ Karl E. &amp; Brysac, Shareen Blair (1999) <​i>​Tournament of Shadows</​i>​. Washington, DC: Counterpoint;​ p. 138--"​The Rani of Jhansi... known to history as Lakshmi Bai, she was possibly only twelve in 1842 when she married the.. Rajah of Jhansi..."</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​The 177th anniversary of the Rani's birth according to the Hindu calendar was celebrated at Varanasi in November 2012: <span class="​citation news">​“Lakshmi Bai birth anniversary celebrated”. <​i>​Times of India</​i>​ (World News). Ngày 13 tháng 11 năm 2012<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 6 tháng 12 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AN%E1%BB%AF+ch%C3%BAa+Lakshmibai&​amp;​rft.atitle=Lakshmi+Bai+birth+anniversary+celebrated&​amp;​rft.date=6+th%C3%A1ng+12+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=Times+of+India&​amp;​rft.pub=World+News&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Farticle.wn.com%2Fview%2F2012%2F11%2F13%2FLakshmi_Bai_birth_anniversary_celebrated%2F&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Copsey,​ Allen. “When was she born?”. <​i>​Lakshmibai,​ Rani of Jhansi</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 28 tháng 6 năm 2014</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AN%E1%BB%AF+ch%C3%BAa+Lakshmibai&​amp;​rft.atitle=When+was+she+born%3F&​amp;​rft.au=Copsey%2C+Allen&​amp;​rft.aufirst=Allen&​amp;​rft.aulast=Copsey&​amp;​rft.date=28+th%C3%A1ng+6+n%C4%83m+2014&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=Lakshmibai%2C+Rani+of+Jhansi&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.copsey-family.org%2F~allenc%2Flakshmibai%2Fqanda.html%23id2247378&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Jhansi Ki Rani Lakshmibai Biography (gives birth date of ngày 19 tháng 11 năm 1835)</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Meyer,​ Karl E. &amp; Brysac, Shareen Blair (1999) <​i>​Tournament of Shadows</​i>​. Washington, DC: Counterpoint;​ p. 138--"​The Rani of Jhansi... known to history as Lakshmi Bai, she was possibly only twelve in 1842 when she married the.. Rajah of Jhansi..."</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Though the day of the month is regarded as certain historians disagree about the year: among those suggested are 1827 and 1835.</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1321
 +Cached time: 20181030023729
 +Cache expiry: 86400
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.148 seconds
 +Real time usage: 0.186 seconds
 +Preprocessor visited node count: 992/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 10998/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1427/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 17/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3897/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.039/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.63 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 165.292 ​     1 -total
 + ​72.49% ​ 119.820 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_person
 + ​51.27% ​  ​84.747 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​26.56% ​  ​43.900 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Br_separated_entries
 + ​24.25% ​  ​40.090 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​15.80% ​  ​26.123 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_b&​aacute;​o
 + ​12.54% ​  ​20.724 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  6.89%   ​11.389 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Birth_date
 +  3.74%    6.179      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  2.39%    3.953      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​MONTHNUMBER
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​804238-0!canonical and timestamp 20181030023729 and revision id 26691602
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0006--n-ch-a-lakshmibaila-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)