User Tools

Site Tools


0020--an-th-nhla-gi

An Thành
Địa lý
Diện tích 43,932 km²
Dân số (2003)  
 Tổng cộng 2.058 người
 Mật độ 46,8 người/km²
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Tỉnh Gia Lai
Huyện Đăk Pơ
Thành lập 2003

An Thành là một xã thuộc huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Ngày 9-12-2003, xã Đak Pơ thuộc huyện Đak Pơ (nay là thị trấn Đak Pơ) được thành lập trên cơ sở 1.963 ha diện tích tự nhiên và 3.092 nhân khẩu của xã An Thành. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Đak Pơ thì xã An Thành còn lại 4.393,20 ha diện tích tự nhiên và 2.058 nhân khẩu.

0020--an-th-nhla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)