User Tools

Site Tools


0024--m-qu-long-xuy-nla-gi

Mỹ Quý là một phường thuộc thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam.

Địa giới phường Mỹ Quý: Đông giáp xã Hoà Bình của huyện Chợ Mới; tây giáp xã Mỹ Hoà; nam giáp phường Mỹ Thới; bắc giáp phường Mỹ Phước.

Phường Mỹ Quý được thành lập vào tháng 8 năm 1999 trên cơ sở 472,22 ha diện tích tự nhiên và 9.983 nhân khẩu của phường Mỹ Phước (gồm các khóm Mỹ Phú, Mỹ Qưới và Mỹ Tho). Mật độ dân số là 2115 người/km2[1]

0024--m-qu-long-xuy-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)