User Tools

Site Tools


0032--k-r-kkalela-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0032--k-r-kkalela-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​Kırıkkale</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​cddeff;​ font-weight:​bold;">​
 +<span class="​category">​—  District  —</​span></​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​th colspan="​2">​
 +</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​padding:​0.7em 0.8em">​
 +<img alt="​Thung lũng sông Delice gần Kırıkkale"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c8/​Delice_Irmak_valey_near_Yeni_Yapan.jpg/​250px-Delice_Irmak_valey_near_Yeni_Yapan.jpg"​ width="​250"​ height="​165"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c8/​Delice_Irmak_valey_near_Yeni_Yapan.jpg/​375px-Delice_Irmak_valey_near_Yeni_Yapan.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c8/​Delice_Irmak_valey_near_Yeni_Yapan.jpg/​500px-Delice_Irmak_valey_near_Yeni_Yapan.jpg 2x" data-file-width="​737"​ data-file-height="​487"/><​div>​Thung lũng sông Delice gần Kırıkkale</​div></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Vị trí của Kırıkkale trong Thổ Nhĩ Kỳ." src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​ca/​K%C4%B1r%C4%B1kkale_districts.png/​250px-K%C4%B1r%C4%B1kkale_districts.png"​ width="​250"​ height="​203"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​ca/​K%C4%B1r%C4%B1kkale_districts.png/​375px-K%C4%B1r%C4%B1kkale_districts.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​ca/​K%C4%B1r%C4%B1kkale_districts.png/​500px-K%C4%B1r%C4%B1kkale_districts.png 2x" data-file-width="​948"​ data-file-height="​770"/><​br/><​small>​Vị trí của Kırıkkale trong Thổ Nhĩ Kỳ.</​small></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div class="​center"><​div style="​width:​250px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​250px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​250px"><​img alt="​Kırıkkale trên bản đồ Thế giới"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​250px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png"​ width="​250"​ height="​125"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​375px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​500px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 2x" data-file-width="​2521"​ data-file-height="​1260"/><​div style="​position:​absolute;​top:​27.861%;​left:​59.306%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Kırıkkale"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​Kırıkkale"​ width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​left">​Kırıkkale</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div></​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<span style="​text-align:​ center; font-size: smaller; font-weight:​ bold; padding-bottom:​ 0.7em;">​Tọa độ:​ <span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​39°51′B</​span>​ <span class="​longitude">​33°30′Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​39,​85°B 33,​5°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​39.850;​ 33.500</​span></​span></​span></​span></​span>​ </​span></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b4/​Flag_of_Turkey.svg/​23px-Flag_of_Turkey.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b4/​Flag_of_Turkey.svg/​35px-Flag_of_Turkey.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b4/​Flag_of_Turkey.svg/​45px-Flag_of_Turkey.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​800"/>​ </​span>​Thổ Nhĩ Kỳ</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Tỉnh</​th><​td>​
 +Kırıkkale</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Chính quyền<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Mayor</​th><​td>​
 +Veli Korkmaz (AKP)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Độ cao<span style="​font-weight:​normal"/></​th><​td>​
 +713 m (2,​339 ft)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Dân số <span style="​font-weight:​normal">​(2009)</​span></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Đô thị<​span style="​font-weight:​normal"/></​th><​td>​
 +192.705</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Múi giờ</​th><​td>​
 +EET (UTC+2)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row"><​span style="​white-space:​nowrap">​ • Mùa hè (DST)</​span></​th><​td>​
 +EEST (UTC+3)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Mã bưu chính</​th><​td class="​adr">​
 +<span class="​postal-code">​71xxx</​span></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Mã điện thoại</​th><​td>​
 +0318</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Biển số xe</​th><​td>​
 +71</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Trang web</​th><​td>​
 +www.kirikkale.gov.tr</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Kırıkkale</​b>​ là một thành phố tỉnh lỵ tỉnh Kırıkkale trong vùng Trung Anatolia của Thổ Nhĩ Kỳ. Thành phố Kırıkkale có cự ly 80 km về phía đông Ankara. có diện tích km2, dân số thời điểm năm 2009 là 212.405 người. Đây là thành phố lớn thứ 39 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Dân số năm 2010 là 280.834 người, trong đó 192.705 sống trong thành phố Kırıkkale<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​. Thành phố nằm trên tuyến đường sắt gần sông Kızıl. Đại học Kırıkkale nằm ở thành phố.
 +</p>
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)-Nüfus Sayımı Sonuçları” (bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ)<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 6 tháng 9 năm 2010</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AK%C4%B1r%C4%B1kkale&​amp;​rft.btitle=Adrese+Dayal%C4%B1+N%C3%BCfus+Kay%C4%B1t+Sistemi+%28ADNKS%29-N%C3%BCfus+Say%C4%B1m%C4%B1+Sonu%C3%A7lar%C4%B1&​amp;​rft.date=6+th%C3%A1ng+9+n%C4%83m+2010&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Ftuikapp.tuik.gov.tr%2Fadnksdagitapp%2Fadnks.zul&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​GeoHive. “Statistical information on Turkey'​s administrative units”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 19 tháng 3 năm 2008</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AK%C4%B1r%C4%B1kkale&​amp;​rft.au=GeoHive&​amp;​rft.aulast=GeoHive&​amp;​rft.btitle=Statistical+information+on+Turkey%27s+administrative+units&​amp;​rft.date=19+th%C3%A1ng+3+n%C4%83m+2008&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.xist.org%2Fcntry%2Fturkey.aspx%3Flevels%3DIc%2520Anadolu&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​p>​Bản mẫu:​Thành phố Thổ Nhĩ Kỳ
 +</p>
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a7/​K%C4%B1r%C4%B1kkale_in_Turkey.svg/​30px-K%C4%B1r%C4%B1kkale_in_Turkey.svg.png"​ width="​30"​ height="​13"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a7/​K%C4%B1r%C4%B1kkale_in_Turkey.svg/​45px-K%C4%B1r%C4%B1kkale_in_Turkey.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a7/​K%C4%B1r%C4%B1kkale_in_Turkey.svg/​60px-K%C4%B1r%C4%B1kkale_in_Turkey.svg.png 2x" data-file-width="​1579"​ data-file-height="​677"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến địa lý về khu vực tỉnh Kırıkkale,​ Thổ Nhĩ Kỳ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1332
 +Cached time: 20181011193008
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.252 seconds
 +Real time usage: 0.333 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2695/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 29366/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2467/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 19/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1961/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.074/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.21 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 296.538 ​     1 -total
 + ​80.31% ​ 238.155 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​57.00% ​ 169.024 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​13.41% ​  ​39.771 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​11.58% ​  ​34.331 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  8.14%   ​24.134 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_settlement/​lengthdisp
 +  5.11%   ​15.160 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​K&#​305;​r&#​305;​kkale-geo-stub
 +  4.72%   ​14.001 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox_coor
 +  4.36%   ​12.928 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_settlement/​metric
 +  4.23%   ​12.534 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​806564-0!canonical and timestamp 20181011193008 and revision id 23675465
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
0032--k-r-kkalela-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)