User Tools

Site Tools


0035--nam-ola-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0035--nam-ola-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​metadata plainlinks ambox ambox-content ambox-Refimprove"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​div style="​width:​52px"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Question_book-new.svg/​50px-Question_book-new.svg.png"​ width="​50"​ height="​39"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Question_book-new.svg/​75px-Question_book-new.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Question_book-new.svg/​100px-Question_book-new.svg.png 2x" data-file-width="​262"​ data-file-height="​204"/></​div></​td><​td class="​mbox-text"><​span class="​mbox-text-span">​Bài viết này <​b>​cần thêm chú thích nguồn gốc để kiểm chứng thông tin</​b>​.<​span class="​hide-when-compact">​ Mời bạn giúp hoàn thiện bài viết này bằng cách bổ sung chú thích tới các nguồn đáng tin cậy. Các nội dung không có nguồn có thể bị nghi ngờ và xóa bỏ.</​span><​span class="​hide-when-compact"/></​span></​td></​tr></​tbody></​table><​table border="​1"​ cellpadding="​4"​ cellspacing="​0"​ align="​right"​ width="​280"​ style="​margin:​ 0 0 1em 1em; background: #ffffff; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse:​ collapse; font-size: 90%;"><​caption><​b>​Huyện Nam Áo, Sán Đầu</​b>​
 +</​caption>​
 +<​tbody><​tr><​td>​Huyện lỵ</​td>​
 +<​td>​Trấn Hậu Trạch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Diện tích
 +</td>
 +<​td>​108 km²
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Dân số
 +</td>
 +<​td>​70.000 người (2003)
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Cấp hành chính</​td>​
 +<​td>​huyện
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Mã vùng điện thoại
 +</td>
 +<​td>​0754
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Mã số bưu chính</​td>​
 +<​td>​515900
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Nam Áo</​b>​ (tiếng Trung: <span lang="​zh">​南澳县</​span>;​ bính âm: <​i><​span lang="​zh-Latn-pinyin">​Nán'​ào Xiàn</​span></​i>​) là một huyện tại thành phố Sán Đầu, Quảng Đông, Trung Quốc.
 +</​p><​p>​Vè mặt địa lý, phần lớn huyện nằm trên hòn đảo Nam Áo, cách lục địa của tỉnh Quảng Đông từ 3 tới 8 km. Huyện cũng bao gồm một số đảo nhỏ, trong đó đáng chú ý là Quần đảo Nam Bành (南澎列岛]],​ <​i>​Nanpeng Liedao</​i>​),​ là một dãy các đảo nhỏ cách đảo chính Nam Áo khoảng 30 km về phía đông nam. Đảo Nam Áo nằm trên chí tuyến bắc.
 +</p>
  
 +<​p>​Năm 1950 đảo Nam Áo là nơi đã diễn ra Trận đảo Nam Áo giữa Quốc Dân đảng và đảng Cộng sản trong Nội chiến Trung Quốc. Một trận chiến nhỏ hơn là (Trận Quần đảo Nam Bành) đã diễn ra năm 1952 ở vị trí gần với quần đảo Nam Bành.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​ul><​li>​Trang chính thức của huyện Nam Bành <b style="​font-size:​ 0.95em; color:#​555;">​(tiếng Trung)</​b></​li></​ul><​table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​3"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Quảng Đông, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td class="​navbox-abovebelow"​ colspan="​3"><​div>​Lịch sử • Chính trị • Kinh tế</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Quảng Châu</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Bạch Vân  •  Hải Châu  •  Hoa Đô  •  Hoàng Phố  •  Lệ Loan  •  La Cương  •  Phiên Ngung  •  Thiên Hà  •  Việt Tú  •  Nam Sa  •  Tòng Hóa  •  Tăng Thành</​div></​td><​td class="​navbox-image"​ rowspan="​39"​ style="​width:​0%;​padding:​0px 0px 0px 2px"><​div><​div style="​padding-top:​ 5px; padding-right:​ 20px;"><​img alt="​Guangdong Province flag replacement - Simplified Chinese.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​57/​Guangdong_Province_flag_replacement_-_Simplified_Chinese.svg/​120px-Guangdong_Province_flag_replacement_-_Simplified_Chinese.svg.png"​ width="​120"​ height="​80"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​57/​Guangdong_Province_flag_replacement_-_Simplified_Chinese.svg/​180px-Guangdong_Province_flag_replacement_-_Simplified_Chinese.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​57/​Guangdong_Province_flag_replacement_-_Simplified_Chinese.svg/​240px-Guangdong_Province_flag_replacement_-_Simplified_Chinese.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/><​div class="​floatright"><​img alt="​Quảng Đông tại Trung Quốc"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f0/​China-Guangdong.png/​120px-China-Guangdong.png"​ width="​120"​ height="​98"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f0/​China-Guangdong.png/​180px-China-Guangdong.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f0/​China-Guangdong.png/​240px-China-Guangdong.png 2x" data-file-width="​268"​ data-file-height="​218"/></​div><​br/><​img alt="​Châu Giang tân thành thương vụ khu" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​74/​Zhujiang_New_Town.jpg/​100px-Zhujiang_New_Town.jpg"​ width="​100"​ height="​150"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​74/​Zhujiang_New_Town.jpg/​150px-Zhujiang_New_Town.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​74/​Zhujiang_New_Town.jpg/​200px-Zhujiang_New_Town.jpg 2x" data-file-width="​2592"​ data-file-height="​3888"/></​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Thâm Quyến</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Bảo An  •  Phúc Điền  •  Long Cương  •  La Hồ  •  Nam Sơn   •  Diêm Điền  •  <​i>​Đại Bằng tân khu</​i>​  •  <​i>​Quang Minh tân khu</​i>​  •  <​i>​Long Hoa tân khu</​i>​  •  <​i>​Bình Sơn tân khu</​i></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Châu Hải</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Đẩu Môn  •  Kim Loan  •  Hương Châu</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Sán Đầu</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Triều Nam  •  Triều Dương  •  Trừng Hải  •  Hào Giang  •  Kim Bình  •  Long Hồ  •  Nam Áo</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Thiều Quan</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Khúc Giang  •  Vũ Giang  •  Trinh Giang  •  Lạc Xương  •  Nam Hùng  •  Nhân Hóa  •  Thủy Hưng  •  Ông Nguyên  •  Tân Phong  •  Nhũ Nguyên</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Phật Sơn</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Thiền Thành  •  Cao Minh  •  Nam Hải  •  Tam Thủy  •  Thuận Đức</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Giang Môn</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Tân La  •  Giang Hải  •  Bồng Giang  •  Tân Hội  •  Ân Bình  •  Hạc Sơn  •  Khai Bình  •  Đài Sơn</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Trạm Giang</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Xích Khảm  •  Ma Chương  •  Pha Đầu  •   •  Hà Sơn  •  Lôi Châu  •  Liêm Giang  •  Ngô Xuyên  •  Toại Khê  •  Từ Văn</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Triệu Khánh</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Đỉnh Hồ  •  Đoan Châu  •  Cao Yếu  •  Tứ Hội  •  Đức Khánh  •  Phong Khai  •  Quảng Ninh  •  Hoài Tập</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Huệ Châu</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Huệ Thành  •  Huệ Dương  •  Bác La  •  Huệ Đông  •  Long Môn</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Mai Châu</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Mai Giang • ​ Mai Huyện  •  Hưng Ninh  •  Đại Bộ  •  Phong Thuận  •  Tiêu Lĩnh   •  Bình Viễn  •  Ngũ Hoa</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Sán Vĩ</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Thành  •  Lục Phong  •  Hải Phong  •  Lục Hà</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Hà Nguyên</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Nguyên Thành  •  Hòa Bình  •  Liên Bình  •  Long Xuyên  •  Đông Nguyên  •  Tử Kim</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Dương Giang</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Giang Thành  •  Dương Xuân  •  Dương Đông  •  Dương Tây</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Thanh Viễn</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Thanh Thành  •  Thanh Tân  •  Liên Châu  •  Anh Đức  •  Phật Cương  •  Dương Sơn  •  Liên Nam  •  Liên Sơn</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Đông Hoản</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​p><​i>​không có đơn vị cấp huyện</​i></​p></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Trung Sơn</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​p><​i>​không có đơn vị cấp huyện</​i></​p></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Triều Châu</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Tương Kiều  •  Triều An  •  Nhiêu Bình • ​ <​i>​Phong Khê</​i></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Yết Dương</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Dong Thành  •  Yết Đông  •  Phổ Ninh  •  Huệ Lai  •  Yết Tây</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Vân Phù</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Vân Thành  •  La Định  •  Tân Hưng  •  Úc Nam  •  Vân An</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td class="​navbox-abovebelow"​ colspan="​3"><​div>​Xem thêm: Danh sách các đơn vị cấp huyện Quảng Đông</​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​30px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png"​ width="​30"​ height="​20"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​45px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​60px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết ​ đơn vị hành chính Trung Quốc này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​23°25′41″B</​span>​ <span class="​longitude">​117°01′12″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​23,​428°B 117,​02°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​23.428;​ 117.02</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1275
 +Cached time: 20181017045018
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.168 seconds
 +Real time usage: 0.228 seconds
 +Preprocessor visited node count: 645/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 49420/​2097152 bytes
 +Template argument size: 405/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.057/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.39 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 153.005 ​     1 -total
 + ​35.08% ​  ​53.674 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​25.78% ​  ​39.444 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Qu&#​7843;​ng_&#​272;&​ocirc;​ng
 + ​23.32% ​  ​35.679 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​22.34% ​  ​34.185 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​21.20% ​  ​32.431 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 +  7.80%   ​11.932 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Trung_Qu&#​7889;​c
 +  6.67%   ​10.212 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  4.76%    7.281      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Zh
 +  3.63%    5.547      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​806967-0!canonical and timestamp 20181017045018 and revision id 24033374
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
0035--nam-ola-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)