User Tools

Site Tools


0045--nguy-n-v-n-n-nla-gi

Nguyễn Văn Nên (sinh năm 1957) là một chính khách Việt Nam. Ông hiện là Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Bộ trưởng; Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Ông có bằng Cử nhân Luật.

Ông sinh ngày 14 tháng 07 năm 1957 ở tỉnh Tây Ninh. Tháng 4/1975-9/1985: Chiến sĩ Cảnh sát hình sự; Đội trưởng hình sự Công an huyện Gò Dầu.

 • Tháng 10/1985-12/1987: Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ, Phó trưởng Công an huyện Gò Dầu.
 • Tháng 01/1988-2/1989: Quyền Trưởng Công an huyện Gò Dầu.
 • Tháng 3/1989-12/1991: Ủy viên Thường vụ, Trưởng Công an huyện Gò Dầu.
 • Tháng 01/1992-4/1996: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gò Dầu.
 • Tháng 4/1996-8/1999: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gò Dầu.
 • Tháng 8/1999-01/2001: Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh Tây Ninh.
 • Tháng 2/2001-5/2004: Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh.
 • Tháng 6/2004-1/2005: Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh, kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Bảo vệ sức khỏe.
 • Tháng 2/2005-3/2006: Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh.
 • Tháng 3/2006-8/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.
 • Tháng 9/2010-7/2011: Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.
 • Tháng 7/2011-2/2013: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.
 • Từ tháng 3/2013: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.
 • Ngày 14/11/2013, được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6, phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
 • Ngày 27/01/2016, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.[1]
 • Ngày 4 tháng 2 năm 2016 được Bộ Chính trị phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.[2]
 • Ngày 8 tháng 4 năm 2016, ông được miễn nhiệm khỏi chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
0045--nguy-n-v-n-n-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)