User Tools

Site Tools


0056--nose-osakala-gi

Nose (能勢町 Nose-chō?) là một thị trấn trong huyện Toyono, Osaka, Nhật Bản.

Đến năm 2009, dân số của thị trấn là 11.839, mật độ 120 người/km² trong tổng diện tích 98,68 km².

0056--nose-osakala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)