User Tools

Site Tools


0062--salatigala-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0062--salatigala-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​Salatiga</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​padding:​0.7em 0.8em">​
 +<img alt="​Núi Merbabu nhìn từ Salatiga."​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8c/​Mt_Merbabu_Salatiga.jpg/​250px-Mt_Merbabu_Salatiga.jpg"​ width="​250"​ height="​176"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8c/​Mt_Merbabu_Salatiga.jpg/​375px-Mt_Merbabu_Salatiga.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​8/​8c/​Mt_Merbabu_Salatiga.jpg 2x" data-file-width="​499"​ data-file-height="​351"/></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ class="​maptable"​ style="​text-align:​center">​
 +<table style="​width:​100%;​ background:​none;"><​tbody><​tr><​td style="​vertical-align:​middle;​ text-align:​center;"><​img alt="​Ấn chương chính thức của Salatiga"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2f/​Lambang_Kota_Salatiga.png/​100px-Lambang_Kota_Salatiga.png"​ width="​100"​ height="​139"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2f/​Lambang_Kota_Salatiga.png/​150px-Lambang_Kota_Salatiga.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2f/​Lambang_Kota_Salatiga.png/​200px-Lambang_Kota_Salatiga.png 2x" data-file-width="​1882"​ data-file-height="​2617"/><​br/><​small><​b>​Ấn chương</​b></​small></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +Tên hiệu:​ <​span class="​nickname">​city of retirement</​span></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +Khẩu hiệu:​ Motto:​ <​i>​Çrir Astu Swasti Prajabhyah</​i></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Vị trí tại Trung Java" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​3/​35/​Locator_kota_salatiga.gif"​ width="​250"​ height="​161"​ data-file-width="​232"​ data-file-height="​149"/><​br/><​small>​Vị trí tại Trung Java</​small></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div class="​center"><​div style="​width:​250px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​250px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​250px"><​img alt="​Salatiga trên bản đồ Indonesia"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a4/​Indonesia_location_map.svg/​250px-Indonesia_location_map.svg.png"​ width="​250"​ height="​96"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a4/​Indonesia_location_map.svg/​375px-Indonesia_location_map.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a4/​Indonesia_location_map.svg/​500px-Indonesia_location_map.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​460"/><​div style="​position:​absolute;​top:​76.804%;​left:​34.137%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Salatiga"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​Salatiga"​ width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​left">​Salatiga</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div><​small>​Vị trí của Salatiga ở Indonesia</​small></​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<span style="​text-align:​ center; font-size: smaller; font-weight:​ bold; padding-bottom:​ 0.7em;">​Tọa độ:​ <span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​7°19′29″N</​span>​ <span class="​longitude">​110°32′39,​79″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​7,​32472°N 110,​53333°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​-7.32472;​ 110.53333</​span></​span></​span></​span><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​7°19′29″N</​span>​ <span class="​longitude">​110°32′39,​79″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​7,​32472°N 110,​53333°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​-7.32472;​ 110.53333</​span></​span></​span></​span></​span></​span></​span>​ </​span></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Quốcc gia</​th><​td>​
 +Indonesia</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Tỉnh</​th><​td>​
 +Trung Java</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Diện tích<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +17,​87 km<​sup>​2</​sup>​ (690 mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Độ cao<span style="​font-weight:​normal"/></​th><​td>​
 +700 m (2,​300 ft)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Dân số <span style="​font-weight:​normal">​(2006)</​span></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +176.000</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Mật độ</​th><​td>​
 +8,​898/​km<​sup>​2</​sup>​ (23,​050/​mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Múi giờ</​th><​td>​
 +WIB (UTC+7)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Trang web</​th><​td>​
 +www.pemkot-salatiga.go.id</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Salatiga</​b>​ là một thành phố thuộc tỉnh Trung Java. Thành phố Salatiga ​ nằm giữa các thành phố Semarang và Surakarta. Thành phố nằm ở chân núi Merbabu (cao 3.142 m) và núi Telomoyo, và có khí hậu khá mát do độ cao. Thành phố có diện tích 17,87  km², dân số năm 2006 là 176.000 người.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1299
 +Cached time: 20181010171640
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.340 seconds
 +Real time usage: 0.416 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3484/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 49268/​2097152 bytes
 +Template argument size: 4297/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.076/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 358.540 ​     1 -total
 + ​89.58% ​ 321.191 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​62.22% ​ 223.079 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  6.97%   ​25.002 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +  6.89%   ​24.690 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +  6.79%   ​24.327 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  6.46%   ​23.156 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox_coor
 +  6.25%   ​22.395 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Trung_Java
 +  5.35%   ​19.199 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  5.02%   ​17.996 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​805860-0!canonical and timestamp 20181010171640 and revision id 40931875
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0062--salatigala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)