User Tools

Site Tools


0068--maggi-parkerla-gi

Maggi Parker là 1 diễn viên người Mỹ,sinh tại Nashua, New Hampshire. Cô đóng trong phần 11 của bộ phim hài Hawaii Five-O trong năm 1968 và 1969 với vai nữ thư ký.

0068--maggi-parkerla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)