User Tools

Site Tools


0078--v-trung-qu-c-b-t-ng-d-n-vi-t-nam-2009la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0078--v-trung-qu-c-b-t-ng-d-n-vi-t-nam-2009la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Trung Quốc bắt ngư dân Việt Nam</​b>​ bao gồm nhiều vụ bắt giữ của Trung Quốc đối với ngư dân Việt Nam đang đánh cá hoặc tránh bão trên đảo ở biển Đông.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Trung Quốc chính thức ban hành lệnh cấm đánh bắt cá từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 1 tháng 8 năm 2009 tại một số vùng biển, trong đó có những khu vực thuộc chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông và đã điều 8 tàu tuần tra để theo dõi giám sát khu vực rộng 128.000 km2 tại đây <sup id="​cite_ref-vne_yeucau_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-venha_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​.
 +</p>
 +
 +<​p>​Ngày 21 tháng 6 năm 2009, lực lượng tuần tra Trung Quốc đã bắt ba tàu cá gồm 37 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam, khi họ đang hành nghề đánh cá bình thường tại khu vực vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.<sup id="​cite_ref-vne_yeucau_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Ngày 25 tháng 6, Trung Quốc thả 2 tàu cá cùng 25 ngư dân và tiếp tục giữ 1 tàu cá và 12 người còn lại.<​sup id="​cite_ref-vne_yeucau_1-2"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Phía Trung Quốc ra điều kiện khi nào ngư dân Việt Nam nộp đủ số tiền phạt là 210.000 nhân dân tệ sau 10 ngày thì họ mới thả những người còn lại.<​sup id="​cite_ref-vnn_voly_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​Ngày 1 tháng 8, 13 ngư dân Việt Nam khác vào tránh bão tại Hoàng Sa thì bị phía Trung Quốc bắt giữ.<​sup id="​cite_ref-bbc_moinhat_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p><​p>​Ngày 11 tháng 8, sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh đã được thông báo là phía Trung Quốc sẽ thả tự do cho những ngư dân bị bắt và đến ngày 14 tháng 8, tổng cộng 25 ngư dân bị bắt trong 2 đợt trên đã được về nhà.<​sup id="​cite_ref-venha_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Trong thông cáo ngắn đăng trên website Bộ Ngoại giao Việt Nam, bộ này cho hay "các cơ quan chức năng của Việt Nam đang tiếp tục làm việc với phía Trung Quốc để giải quyết các vấn đề còn tồn tại."<​sup id="​cite_ref-venha_2-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
 +
 +<​p>​Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng nói: "Hành động này của phía Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông"​.<​sup id="​cite_ref-vne_yeucau_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Ngày 22 tháng 6, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gửi công hàm cho Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội yêu cầu phía Trung Quốc thả ngay các ngư dân và các tàu cá nói trên.<​sup id="​cite_ref-vne_yeucau_1-4"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1319
 +Cached time: 20181011100752
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.060 seconds
 +Real time usage: 0.074 seconds
 +Preprocessor visited node count: 211/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 5610/​2097152 bytes
 +Template argument size: 9/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 4906/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.017/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.48 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​49.741 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +100.00% ​  ​49.741 ​     1 -total
 + ​74.11% ​  ​36.862 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_b&​aacute;​o
 +  6.78%    3.371      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​400648-0!canonical and timestamp 20181011100752 and revision id 24165138
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0078--v-trung-qu-c-b-t-ng-d-n-vi-t-nam-2009la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)