User Tools

Site Tools


0089--pavel-eljanovla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0089--pavel-eljanovla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Pavel Eljanov</​b>​ (sinh 10 tháng 5 năm 1983) là một đại kiện tướng cờ vua người Ukraina.
 +</​p><​p>​Năm 1999, anh là thành viên của đội trẻ Ukraina, giành chức vô địch tại Olympiad cờ vua dưới 16 tuổi tại Artek ở quê nhà Ukraina <sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​. ​
 +Eljanov giành thắng lợi tại giải Corus B 2007 ở Wijk aan Zee, Hà Lan với số điểm 9/13 và được tham dự giải Corus A thuộc nhóm 20 năm 2008. Vào tháng 5 năm 2010, Eljanov vô địch giải FIDE Grand Prix ở Astrakhan với 8 điểm / 13 ván <sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​. Năm 2012 Eljanov đồng điểm hạng nhất tại Aeroflot với 6,5 điểm / 9 ván.
 +</​p><​p>​Elo của Eljanov đạt đến đỉnh cao vào tháng 9 năm 2010 với mức điểm 2761 <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>,​ đưa anh thành kỳ thủ số 1 của Ukraina. Hiện tại anh vẫn nằm trong nhóm những kỳ thủ hàng đầu của Ukraina.
 +</​p><​p>​Tại Cúp cờ vua thế giới 2015, Eljanov là kỳ thủ duy nhất toàn thắng cả ba vòng đầu tiên. Anh vượt qua nhiều kỳ thủ mạnh như Grischuk, Jakovenko, Nakamura. Tuy nhiên anh dừng bước ở bán kết trước Karjakin và không giành được quyền tham dự giải Candidates 2016<sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>​.
 +</p>
  
 +<​p>​Eljanov có vợ là nữ kiện tướng cờ vua Olena Dvoretska. Hai người cưới nhau tháng 4 năm 2009. Tuy nhiên vợ anh đã giải nghệ và hiện giờ là một luật sư <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup>​.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1325
 +Cached time: 20181030025429
 +Cache expiry: 3600
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.108 seconds
 +Real time usage: 0.156 seconds
 +Preprocessor visited node count: 575/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 9369/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1291/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2435/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.017/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.28 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 125.435 ​     1 -total
 + ​41.32% ​  ​51.824 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​30.18% ​  ​37.856 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​22.11% ​  ​27.737 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_chess_player
 + ​14.22% ​  ​17.841 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t_th&#​7875;​_thao
 + ​12.64% ​  ​15.856 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  9.60%   ​12.039 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Birth_date_and_age
 +  8.66%   ​10.864 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  8.40%   ​10.538 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​UKR
 +  6.91%    8.665      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagcountry
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​803208-0!canonical and timestamp 20181030025429 and revision id 41816311
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0089--pavel-eljanovla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)