User Tools

Site Tools


0098--d-q-nla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0098--d-q-nla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Châu tự trị dân tộc Tạng Dêqên</​b>​ (迪庆藏族自治州),​ Tiếng Anh: Diging - Hán Việt: Địch Khánh Tạng tộc Tự trị châu, là một là một châu tự trị nằm ở phía Bắc tỉnh tỉnh Vân Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Theo tiếng Tạng "​Dêqên"​ là vùng đất của "Như Ý Cát Tường"​. Núi tuyết kỳ vĩ, sông ngòi dày đặc, thảo nguyên rộng mênh mông, rừng cây xanh tốt, tài nguyên thực vật phong phú khiến cho Địch Khánh trở thành phố gắn liền với mỹ danh "Nhân gian tiên cảnh"​.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Châu tự trị dân tộc Tạng Dêqên quản lý các đơn vị cấp huyện sau:
 +</p>
 +<​h3><​span id="​C.C3.A1c_qu.E1.BA.ADn_n.E1.BB.99i_th.C3.A0nh"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Các_quận_nội_thành">​Các quận nội thành</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Quận:​ Châu tự trị này không có quận nội thành.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​C.C3.A1c_huy.E1.BB.87n"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Các_huyện">​Các huyện</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Châu tự trị này có các huyện sau:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Shangri-La 香格里拉县 (Hương Cách Lý Lạp)</​li>​
 +<​li>​Dêqên 德钦县 (Đức Khâm)</​li>​
 +<​li>​Huyện tự trị dân tộc Lật Túc Duy Tây (维西傈僳族自治县)</​li></​ul>​
 +<​ul><​li>​Đường không: Hàng ngày Côn Minh có 2 chuyến bay đến Shangri-La tại Sân bay Địch Khánh. Các ngày thứ 5 và chủ nhật hàng tuần, huyện Shangri-La đều có chuyến bay đến Thành Đô và Lhasa.</​li>​
 +<​li>​Đường bộ:
 +<​ul><​li>​Tuyến đường Côn Minh - Shangri-La dài 700 km, chạy qua Sở Hùng và Đại Lý.</​li>​
 +<​li>​Tuyến đường Lệ Giang - Shangri-La dài 200 km, các bến xe của Côn Minh hàng ngày đều có khoảng 30 xe ô tô chạy trên con đường này.</​li>​
 +<​li>​Tuyến Đại Lý - Shangri-La dài 300 km, ban ngày có xe chạy qua lại.</​li></​ul></​li></​ul>​
 +
 +
 +<​ul><​li>"​Mêkong ký sự" - phim tài liệu truyền hình HCM.</​li></​ul>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1244
 +Cached time: 20181011073116
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.376 seconds
 +Real time usage: 0.455 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3322/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 79750/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2331/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 25/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.100/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.33 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 337.653 ​     1 -total
 + ​82.67% ​ 279.141 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​63.85% ​ 215.591 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​18.68% ​  ​63.082 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​12.31% ​  ​41.579 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​V&​acirc;​n_Nam
 +  9.93%   ​33.545 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  8.13%   ​27.437 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  7.91%   ​26.698 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +  6.52%   ​21.998 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +  4.93%   ​16.659 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​172814-0!canonical and timestamp 20181011073115 and revision id 24030783
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0098--d-q-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)