User Tools

Site Tools


0103--khmelnytskyi-t-nhla-gi

Tỉnh Khmelnytskyi (tiếng Ukraina: область) là một tỉnh của Ukraina. Tỉnh lỵ đóng ở. Tỉnh có diện tích km2, dân số người.

Bản mẫu:Tỉnh Khmelnytskyi

0103--khmelnytskyi-t-nhla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)