User Tools

Site Tools


0104--nam-d-ng-v-ng-a-lla-gi

Nam Dương (tiếng Trung: 南洋; bính âm: nányáng) là tên do người Trung Hoa đặt cho một vùng địa lý nằm phía Nam Trung Hoa, đặc biệt là vùng Đông Nam Á. Cái tên "Nam Dương" nghĩa là "vùng biển phía Nam", hiện nay có nghĩa thông dụng ám chỉ cộng đồng Hoa kiều sống ở Đông Nam Á, cụ thể là ở Singapore, Philippines, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam.

Ngoài Nam Dương, người Trung Hoa còn dùng các tên Tây Dương để ám chỉ các nước phương Tây và Đông Dương để ám chỉ Nhật Bản.

Mục lục

  • 1 Xem thêm
  • 2 Chú thích
  • 3 Tham khảo
  • 4 Liên kết ngoài
  • Biển Đông
  • Nusantara
  • Urban dimension of the political economy of Nanyang ethnicity
0104--nam-d-ng-v-ng-a-lla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)