User Tools

Site Tools


0107--an-c-t-nh-bi-nla-gi

An Cư là một xã của huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Việt Nam.

Biểu đồ gió Biểu đồ gió
B
T    xã An Cư    Đ
N
Enclave: {{{enclave}}}
  • Quyết định 56-CP[1] ngày 11 tháng 03 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ, hợp nhất huyện Tri Tôn và huyện Tịnh Biên thành một huyện lấy tên là huyện Bảy Núi, xã An Cư thuộc huyện Bảy Núi.
  • Quyết định 300-CP[2] ngày 23 tháng 08 năm 1979 của Hội đồng Bộ trưởng chia huyện Bảy Núi thành hai huyện lấy tên là huyện Tri Tôn và huyện Tịnh Biên, xã An Cư thuộc huyện Tịnh Biên.
0107--an-c-t-nh-bi-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)