User Tools

Site Tools


0110--m-h-a-long-xuy-nla-gi

Mỹ Hòa là một phường thuộc thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam.

Phường Mỹ Hòa có diện tích 16,51 km², dân số năm 2005 là 26.928 người,[1] mật độ đạt 1.631 người/km².

  • Năm 1984, ấp Bình Hoà của xã Mỹ Hoà và một phần khóm Bình Khánh của phường Bình Đức được tách ra để thành lập xã Mỹ Khánh.[2]
  • Năm 1999, xã Mỹ Hoà trực thuộc thành phố Long Xuyên mới nâng cấp từ thị xã Long Xuyên.[3]
  • Năm 2005, phường Mỹ Hòa được thành lập trên cơ sở toàn bộ 1.651 ha diện tích tự nhiên và 26.928 nhân khẩu của xã Mỹ Hòa.[4]
0110--m-h-a-long-xuy-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)