User Tools

Site Tools


0117--iskenderunla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0117--iskenderunla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​İskenderun</​b>​ (trước đây trong tiếng Hy Lạp Ἀλεξανδρέττα,​ <​i>​Alexandretta</​i>;​ trong tiếng Ả Rập الإسكندرون,​ <​i>​al-ʼIskandarūn</​i>​) là một huyện đô thị nằm trong thành phố Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ. Iskenderun nằm trên bờ biển Địa Trung Hải trên vịnh Iskenderun dưới chân của dãy núi Nur (dãy núi Amanos). Huyện có diện tích 637 km² và dân số thời điểm năm 2007 là 306594 người<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>,​ mật độ 481 người/​km².
 +</​p><​p>​Iskenderun là một trung tâm thương mại sầm uất, từng là thành phố lớn nhất ở tỉnh Hatay, vượt qua tỉnh lỵ tỉnh Hatay Antakya. Iskenderun là một trong những cảng lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ trên Địa Trung Hải và một căn nhà trung tâm công nghiệp quan trọng có tổ hợp sắt thép İsdemir do Nga xây dựng, một trong những nhà máy thép lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ. Iskenderun có các khách sạn, nhà hàng và quán cà phê dọc theo bờ biển. Iskenderun cũng là một cơ sở đào tạo quan trọng hải quân.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1270
 +Cached time: 20181011022824
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.332 seconds
 +Real time usage: 0.416 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2848/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 24167/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2707/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 853/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.104/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 3.23 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 353.866 ​     1 -total
 + ​86.16% ​ 304.876 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​65.22% ​ 230.800 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​11.33% ​  ​40.103 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  9.25%   ​32.728 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  8.92%   ​31.570 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  8.38%   ​29.656 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +  7.29%   ​25.783 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +  6.86%   ​24.275 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  5.66%   ​20.024 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​densdisp
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​806573-0!canonical and timestamp 20181011022823 and revision id 22811245
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0117--iskenderunla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)