User Tools

Site Tools


0118--k-r-ehirla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0118--k-r-ehirla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​Kırşehir</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​cddeff;​ font-weight:​bold;">​
 +<span class="​category">​—  District  —</​span></​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​th colspan="​2">​
 +</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​padding:​0.7em 0.8em">​
 +<img alt="​Kircenter.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fb/​Kircenter.jpg/​250px-Kircenter.jpg"​ width="​250"​ height="​188"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fb/​Kircenter.jpg/​375px-Kircenter.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fb/​Kircenter.jpg/​500px-Kircenter.jpg 2x" data-file-width="​3296"​ data-file-height="​2472"/></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Vị trí của Kırşehir ở Thổ Nhĩ Kỳ." src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​76/​K%C4%B1r%C5%9Fehir_districts.png/​250px-K%C4%B1r%C5%9Fehir_districts.png"​ width="​250"​ height="​203"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​76/​K%C4%B1r%C5%9Fehir_districts.png/​375px-K%C4%B1r%C5%9Fehir_districts.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​76/​K%C4%B1r%C5%9Fehir_districts.png/​500px-K%C4%B1r%C5%9Fehir_districts.png 2x" data-file-width="​948"​ data-file-height="​770"/><​br/><​small>​Vị trí của Kırşehir ở Thổ Nhĩ Kỳ.</​small></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div class="​center"><​div style="​width:​250px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​250px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​250px"><​img alt="​Kırşehir trên bản đồ Thế giới"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​250px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png"​ width="​250"​ height="​125"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​375px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​500px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 2x" data-file-width="​2521"​ data-file-height="​1260"/><​div style="​position:​absolute;​top:​28.25%;​left:​59.491%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Kırşehir"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​Kırşehir"​ width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​left">​Kırşehir</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div></​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<span style="​text-align:​ center; font-size: smaller; font-weight:​ bold; padding-bottom:​ 0.7em;">​Tọa độ:​ <span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​39°09′B</​span>​ <span class="​longitude">​34°10′Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​39,​15°B 34,​167°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​39.150;​ 34.167</​span></​span></​span></​span></​span>​ </​span></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Country</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b4/​Flag_of_Turkey.svg/​23px-Flag_of_Turkey.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b4/​Flag_of_Turkey.svg/​35px-Flag_of_Turkey.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b4/​Flag_of_Turkey.svg/​45px-Flag_of_Turkey.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​800"/>​ </​span>​Thổ Nhĩ Kỳ</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Tỉnh</​th><​td>​
 +Kırşehir</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Chính quyền<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Mayor</​th><​td>​
 +Yaşar Bahçeci (AKP)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Độ cao<span style="​font-weight:​normal"/></​th><​td>​
 +1.027 m (3,​369 ft)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Dân số <span style="​font-weight:​normal">​(2009)<​sup id="​cite_ref-die_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​span></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • District</​th><​td>​
 +121.947</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Đô thị<​span style="​font-weight:​normal"/></​th><​td>​
 +105.826</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Múi giờ</​th><​td>​
 +EET (UTC+2)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row"><​span style="​white-space:​nowrap">​ • Mùa hè (DST)</​span></​th><​td>​
 +EEST (UTC+3)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Postal code</​th><​td class="​adr">​
 +<span class="​postal-code">​40xxx</​span></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Thành phố kết nghĩa</​th><​td>​
 +Sciacca <span class="​noprint"><​img alt="​sửa dữ liệu"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​16px-Blue_pencil.svg.png"​ width="​16"​ height="​16"​ style="​vertical-align:​ middle"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​24px-Blue_pencil.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​32px-Blue_pencil.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​600"/></​span></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Licence plate</​th><​td>​
 +40</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Trang web</​th><​td>​
 +www.kirsehir.gov.tr</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Kırşehir</​b>​ là một thành phố nằm trong tỉnh Kırşehir của Thổ Nhĩ Kỳ. Thành phố Kırşehir có diện tích km2, dân số thời điểm năm 2009 là 105.826 người. Đây là thành phố lớn thứ 75 tại Thổ Nhĩ Kỳ.
 +</p>
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-die-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Turkish Statistical Institute. “Census 2000, Key statistics for urban areas of Turkey” <span style="​font-size:​85%;">​(XLS)</​span>​ (bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ)<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 19 tháng 3 năm 2008</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AK%C4%B1r%C5%9Fehir&​amp;​rft.au=Turkish+Statistical+Institute&​amp;​rft.aulast=Turkish+Statistical+Institute&​amp;​rft.btitle=Census+2000%2C+Key+statistics+for+urban+areas+of+Turkey&​amp;​rft.date=19+th%C3%A1ng+3+n%C4%83m+2008&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.die.gov.tr%2Fnufus_sayimi%2F2000tablo5.xls&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span><​span class="​citation-comment"​ style="​display:​none;​ color:#​33aa33">​ Bảo trì CS1: Ngôn ngữ không rõ (link)</​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​p>​Bản mẫu:​Thành phố Thổ Nhĩ Kỳ
 +</p>
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​11/​K%C4%B1r%C5%9Fehir_in_Turkey.svg/​60px-K%C4%B1r%C5%9Fehir_in_Turkey.svg.png"​ width="​60"​ height="​26"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​11/​K%C4%B1r%C5%9Fehir_in_Turkey.svg/​90px-K%C4%B1r%C5%9Fehir_in_Turkey.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​11/​K%C4%B1r%C5%9Fehir_in_Turkey.svg/​120px-K%C4%B1r%C5%9Fehir_in_Turkey.svg.png 2x" data-file-width="​1579"​ data-file-height="​677"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết địa lý tỉnh Kırşehir, Thổ Nhĩ Kỳ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1329
 +Cached time: 20181011141022
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.328 seconds
 +Real time usage: 0.402 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2807/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 29555/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2411/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 19/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1236/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.108/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.88 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 363.821 ​     1 -total
 + ​85.32% ​ 310.428 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​61.05% ​ 222.124 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​10.67% ​  ​38.815 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  9.18%   ​33.383 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  6.38%   ​23.228 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_settlement/​lengthdisp
 +  5.15%   ​18.744 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox_coor
 +  4.83%   ​17.570 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  4.21%   ​15.308 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_settlement/​metric
 +  3.58%   ​13.023 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​806761-0!canonical and timestamp 20181011141022 and revision id 26326455
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
0118--k-r-ehirla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)