User Tools

Site Tools


0128--vtv-cup-2009la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0128--vtv-cup-2009la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold">​Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2009</​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​dddddd;">​Chi tiết giải đấu</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quốc gia chủ nhà</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt="​Việt Nam" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​23px-Flag_of_Vietnam.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​35px-Flag_of_Vietnam.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​45px-Flag_of_Vietnam.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/></​span>​ Việt Nam</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thời gian</​th><​td>​
 +15-22/​8</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Số đội</​th><​td>​
 +6</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Địa điểm</​th><​td>​
 +Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đắc Lắc (tại Buôn Ma Thuột thành phố chủ nhà)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Vô địch</​th><​td>​
 +<​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​23px-Flag_of_Vietnam.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​35px-Flag_of_Vietnam.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​45px-Flag_of_Vietnam.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Việt Nam</​b>​ (lần thứ 2)</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​dddddd;">​Giải thưởng</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cầu thủ xuất sắc nhất</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt="​Việt Nam" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​23px-Flag_of_Vietnam.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​35px-Flag_of_Vietnam.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​45px-Flag_of_Vietnam.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/></​span>​ Nguyễn Thị Ngọc Hoa</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​hlist noprint nowrap"​ style="​text-align:​center;​border-top:​ 1px solid #aaa; padding-top:​ 3px;">​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2009</​b>​ là giải đấu lần thứ 6 với sự phối hợp tổ chức của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và Đài truyền hình Việt Nam. Giải đấu được tổ chức tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đắc Lắc. Giải đấu được sự tài trợ chính của Mobifone, nên còn có tên gọi là giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Mobifone Cup 2009.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Các đội tuyển Indonesia, CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản, Kazakhstan và Đại Học ST.John'​s (Mỹ) lo ngại dịch cúm nên không tham gia.
 +</p>
 +
 +<​h4><​span id="​B.E1.BA.A3ng_.C4.91.E1.BA.A5u"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Bảng_đấu">​Bảng đấu</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<table class="​wikitable"​ style="​text-align:​center;"><​tbody><​tr><​th width="​165">​Đội
 +</th>
 +<th width="​30"><​abbr title="​Số trận">​St</​abbr>​
 +</th>
 +<th width="​30"><​abbr title="​Thắng">​T</​abbr>​
 +</th>
 +<th width="​30"><​abbr title="​Thua">​B</​abbr>​
 +</th>
 +<th width="​30"><​abbr title="​Số ván thắng">​Vt</​abbr>​
 +</th>
 +<th width="​30"><​abbr title="​Số ván thua">​Vb</​abbr>​
 +</th>
 +<th width="​30"><​abbr title="​Tỉ số ván thắng/​ván thua">​Ts</​abbr>​
 +</th>
 +<th width="​30"><​abbr title="​Số điểm thắng">​Dt</​abbr>​
 +</th>
 +<th width="​30"><​abbr title="​Số điểm thua">​Db</​abbr>​
 +</th>
 +<th width="​30"><​abbr title="​Tỉ số điểm thắng/​điểm thua">​Ts</​abbr>​
 +</th>
 +<th width="​30"><​abbr title="​Số điểm">​Điểm</​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr style="​background:#​ffccff;"><​td align="​left"><​span class="​flagicon"><​img alt="​Việt Nam" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​23px-Flag_of_Vietnam.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​35px-Flag_of_Vietnam.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​45px-Flag_of_Vietnam.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/></​span>​ Việt Nam
 +</td>
 +<​td>​5</​td>​
 +<​td>​5</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​15</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​MAX</​td>​
 +<​td>​375</​td>​
 +<​td>​250</​td>​
 +<​td>​1,​50</​td>​
 +<​td>​10
 +</​td></​tr><​tr style="​background:#​ffccff;"><​td align="​left"><​span class="​flagicon"><​img alt="​Ukraina"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Flag_of_Ukraine.svg/​23px-Flag_of_Ukraine.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Flag_of_Ukraine.svg/​35px-Flag_of_Ukraine.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Flag_of_Ukraine.svg/​45px-Flag_of_Ukraine.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​800"/></​span>​ Technokom Ukraine
 +</td>
 +<​td>​5</​td>​
 +<​td>​3</​td>​
 +<​td>​2</​td>​
 +<​td>​11</​td>​
 +<​td>​6</​td>​
 +<​td>​1,​83</​td>​
 +<​td>​385</​td>​
 +<​td>​366</​td>​
 +<​td>​1,​05</​td>​
 +<td>8
 +</​td></​tr><​tr style="​background:#​ffccff;"><​td align="​left"><​span class="​flagicon"><​img alt="​Trung Quốc"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​23px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​35px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​45px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/></​span>​ Quảng Đông
 +</td>
 +<​td>​5</​td>​
 +<​td>​3</​td>​
 +<​td>​2</​td>​
 +<​td>​9</​td>​
 +<​td>​8</​td>​
 +<​td>​1,​13</​td>​
 +<​td>​373</​td>​
 +<​td>​382</​td>​
 +<​td>​0,​98</​td>​
 +<td>7
 +</​td></​tr><​tr style="​background:#​ffccff;"><​td align="​left"><​span class="​flagicon"><​img alt="​Thái Lan" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_Thailand.svg/​23px-Flag_of_Thailand.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_Thailand.svg/​35px-Flag_of_Thailand.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_Thailand.svg/​45px-Flag_of_Thailand.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/></​span>​ Phuket
 +</td>
 +<​td>​5</​td>​
 +<​td>​2</​td>​
 +<​td>​3</​td>​
 +<​td>​7</​td>​
 +<​td>​9</​td>​
 +<​td>​0,​78</​td>​
 +<​td>​355</​td>​
 +<​td>​359</​td>​
 +<​td>​0,​99</​td>​
 +<td>7
 +</​td></​tr><​tr style="​background:#​ccffcc;"><​td align="​left"><​span class="​flagicon"><​img alt="​Việt Nam" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​23px-Flag_of_Vietnam.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​35px-Flag_of_Vietnam.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​45px-Flag_of_Vietnam.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/></​span>​ VTV Bình Điền Long An
 +</td>
 +<​td>​5</​td>​
 +<​td>​2</​td>​
 +<​td>​3</​td>​
 +<​td>​6</​td>​
 +<​td>​13</​td>​
 +<​td>​0,​46</​td>​
 +<​td>​353</​td>​
 +<​td>​379</​td>​
 +<​td>​0,​93</​td>​
 +<td>7
 +</​td></​tr><​tr style="​background:#​ccffcc;"><​td align="​left"><​span class="​flagicon"><​img alt="​Úc"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b9/​Flag_of_Australia.svg/​23px-Flag_of_Australia.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b9/​Flag_of_Australia.svg/​35px-Flag_of_Australia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b9/​Flag_of_Australia.svg/​46px-Flag_of_Australia.svg.png 2x" data-file-width="​1280"​ data-file-height="​640"/></​span>​ Úc
 +</td>
 +<​td>​5</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​5</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​15</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​269</​td>​
 +<​td>​376</​td>​
 +<​td>​0,​72</​td>​
 +<td>5
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​h4><​span id="​K.E1.BA.BFt_qu.E1.BA.A3"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Kết_quả">​Kết quả</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +
 +<​h3><​span id="​B.C3.A1n_k.E1.BA.BFt"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Bán_kết">​Bán kết</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span id="​Tranh_h.E1.BA.A1ng_3"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Tranh_hạng_3">​Tranh hạng 3</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<table class="​wikitable"​ width="​95%"​ border="​1"​ cellspacing="​0"​ cellpadding="​4"​ style="​border-collapse:​ collapse; font-size:​90%"><​tbody><​tr><​th width="​7%">​Ngày
 +</th>
 +<th width="​7%">​Thời gian
 +</th>
 +<th align="​right"​ width="​18%">​
 +</th>
 +<th width="​6%">​Điểm
 +</th>
 +<th align="​left"​ width="​18%">​
 +</th>
 +<th width="​6%">​Set 1
 +</th>
 +<th width="​6%">​Set 2
 +</th>
 +<th width="​6%">​Set 3
 +</th>
 +<th width="​6%">​Set 4
 +</th>
 +<th width="​6%">​Set 5
 +</th>
 +<th width="​7%">​Tổng
 +</th>
 +<th width="​18%">​Nguồn
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​ center;">​22/​8
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ center;">​17:​00
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right;"><​b><​span class="​flagicon"><​img alt="​Trung Quốc"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​23px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​35px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​45px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/></​span>​ Quảng Đông</​b>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ center;"><​b>​3–1</​b>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ left;"><​span class="​flagicon"><​img alt="​Thái Lan" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_Thailand.svg/​23px-Flag_of_Thailand.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_Thailand.svg/​35px-Flag_of_Thailand.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_Thailand.svg/​45px-Flag_of_Thailand.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/></​span>​ Phuket
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ center;">​25–19
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ center;">​25–22
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ center;">​14–25
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ center;">​25–22
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ center;">​ 
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ center;"><​b>​89–88</​b>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ center;">​Nguồn
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​h3><​span id="​Chung_k.E1.BA.BFt"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Chung_kết">​Chung kết</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1336
 +Cached time: 20181028214133
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.300 seconds
 +Real time usage: 0.347 seconds
 +Preprocessor visited node count: 6187/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 66845/​2097152 bytes
 +Template argument size: 23185/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 172/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.021/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 925 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 171.009 ​     1 -total
 + ​43.48% ​  ​74.361 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_FIVB_tournament
 + ​39.34% ​  ​67.274 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​34.74% ​  ​59.406 ​    75 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagicon
 + ​18.77% ​  ​32.097 ​    19 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Vb_res_5
 + ​14.48% ​  ​24.756 ​    75 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagicon/​core
 + ​11.73% ​  ​20.058 ​    28 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_VIE
 +  8.37%   ​14.313 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​VTVCUP
 +  7.34%   ​12.552 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  5.45%    9.321     14 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_UKR
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​804259-0!canonical and timestamp 20181028214133 and revision id 26857183
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0128--vtv-cup-2009la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)