User Tools

Site Tools


0142--v-nh-an-ch-u-th-nh-an-giangla-gi

Vĩnh An là một xã thuộc huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, Việt Nam.

Biểu đồ gió Biểu đồ gió
B
T    xã Vĩnh An    Đ
N
Enclave: {{{enclave}}}
  • Quyết định 181-CP[1] ngày 25 tháng 04 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ điều chỉnh địa giới và đổi tên một số xã và thị trấn thuộc tỉnh An Giang, tách 1/2 ấp Vĩnh Bình của xã Vĩnh Hanh lập thành một xã lấy tên là xã Vĩnh An.
  • Quyết định 300-CP[2] ngày 23 tháng 08 năm 1979 của Hội đồng Bộ trưởng, chia huyện Châu Thành thành hai huyện lấy tên là huyện Châu Thành và huyện Thoại Sơn, xã Vĩnh An thuộc huyện Châu Thành
0142--v-nh-an-ch-u-th-nh-an-giangla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)