User Tools

Site Tools


0143--m-kh-nh-long-xuy-nla-gi

Mỹ Khánh là một xã thuộc thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam.

  • Năm 1984, ấp Bình Hoà của xã Mỹ Hòa và một phần khóm Bình Khánh của phường Bình Đức được tách ra để thành lập xã Mỹ Khánh.[2]
  • Tháng 3 năm 1999, xã Mỹ Khánh trực thuộc thành phố Long Xuyên mới nâng cấp từ thị xã Long Xuyên.[3]
  1. ^ a ă â “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012. 
  2. ^ a ă Nguồn: Quyết định số 8-HĐBT ngày 12 tháng 1 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng về việc phân vạch địa giới phường, thị trấn và một số xã thuộc tỉnh An Giang.
  3. ^ Nghị định số 09/1999/NĐ-CP ngày 1 tháng 3 năm 1999 của Chính phủ về việc thành lập thành phố Long Xuyên, thuộc tỉnh An Giang.
  4. ^ Chất chà là nghề đánh bắt thủy sản truyền thống của người miền Tây ở miền Nam Việt Nam. Chà là nhiều nhành cây khô chất thành từng đống dưới sông, rạch để dụ cá, tôm... vào trú ẩn. Sau một thời gian, chà được dỡ lên để bắt chúng. Khi dỡ chà phải dùng lưới loại dày bao xung quanh, rồi lấy những nhánh chà sang một bên, dần dần túm lưới lại rồi thu bắt…
0143--m-kh-nh-long-xuy-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)