User Tools

Site Tools


0149--samsunla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0149--samsunla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Samsun</​b>​ là một thành phố tự trị (<​i>​büyük şehir</​i>​) đồng thời cũng là một tỉnh (<​i>​il</​i>​) của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là một trong những cảng lớn và tấp nhập nhất ở Biển Đen, giáp với các tỉnh và thành phố Sinop về phía tây bắc, Çorum về phía tây, Amasya về phía nam, Tokat về phía đông nam và Ordu về phía đông.
 +</​p><​p>​Thành phố có Sân bay Samsun-Çarşamba.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Người sáng lập Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, Mustafa Kemal Atatürk, đã khởi đầu cuộc chiến tranh độc lập Thổ Nhĩ Kỳ ở đây ngày 9 tháng 5 năm 1919.
 +</p>
 +
 +<​p>​Trước năm 2012, trung tâm tỉnh Samsun trước đây là thành phố tỉnh lỵ (<​i>​merkez ilçesi</​i>​) Samsun. Năm 1993, do tốc độ đô thị hóa tăng cao, vùng đô thị xung quanh thành phố tỉnh lỵ Samsun được công nhận hưởng quy chế thành phố tự trị (<​i>​büyük şehir</​i>​). Năm 2012, Thổ Nhĩ Kỳ thông qua luật công nhận các tỉnh có dân số trên 750.000 người là những thành phố tự trị (<​i>​büyükşehir belediyeleri</​i>​). Theo đó, thành phố tỉnh lỵ Samsun cũ được tách thành 3 huyện Atakum, Canik và İlkadım.
 +</​p><​p>​Hiện tại, thành phố Samsun được chia thành 17 huyện hành chính:
 +</p>
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​352px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​79/​Samsun_districts.png/​350px-Samsun_districts.png"​ width="​350"​ height="​270"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​79/​Samsun_districts.png/​525px-Samsun_districts.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​79/​Samsun_districts.png/​700px-Samsun_districts.png 2x" data-file-width="​1056"​ data-file-height="​816"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Bản đồ hành chính của thành phố Samsun trước 2012</​div></​div></​div>​
 +
 +
 +
 +<​p><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​41°12′16″B</​span>​ <span class="​longitude">​36°00′26″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​41,​20444°B 36,​00722°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​41.20444;​ 36.00722</​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Samsun</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1271
 +Cached time: 20181010153731
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.408 seconds
 +Real time usage: 0.566 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3258/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 52811/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2840/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.111/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 3.07 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 433.303 ​     1 -total
 + ​75.16% ​ 325.654 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​59.81% ​ 259.172 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  9.20%   ​39.843 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7881;​nh_Th&#​7893;​_Nh&#​297;​_K&#​7923;​
 +  7.69%   ​33.333 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.18%   ​31.099 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  6.92%   ​29.970 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +  6.17%   ​26.714 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +  5.58%   ​24.178 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  5.44%   ​23.580 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​806294-0!canonical and timestamp 20181010153730 and revision id 22103209
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0149--samsunla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)