User Tools

Site Tools


0158--river-platela-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0158--river-platela-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​River Plate</​b>​ đầy đủ là <​b>​Câu lạc bộ Atlético River Plate</​b>​ (<​small>​phát âm tiếng Tây Ban Nha:​ </​small><​span title="​Phát âm theo IPA" class="​IPA">​[ˈriver ˈpleit]</​span><​small/>​)<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ là một câu lạc bộ thi đấu trong giải vô địch quốc gia Argentina. Đây là đội bóng láng giềng và là đội bóng kình địch của Boca Juniors. River Plate là câu lạc bộ giàu thành tích nhất trong lịch sử bóng đá Argentina ở cấp câu lạc bộ, với 33 chức vô địch quốc gia. Họ từng đăng quang tại Copa Libertadores,​ Cúp liên lục địa, Supercopa Sudamericana và Copa Interamericana... Theo Hiệp hội Thống kê lịch sử bóng đá thế giới, River Plate đứng thứ 9 trong danh sách những đội bóng vĩ đại nhất mọi thời đại (số 1 ở châu Mỹ).<​sup id="​cite_ref-thethao.tuoitre.vn_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p><​p>​Năm 2011, câu lạc bộ này thi đấu sa sút và lần đầu tiên phải xuống thi đấu ở giải hạng hai,<sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup>​ lần đầu tiên trong lịch sử 110 năm tồn tại của câu lạc bộ, kéo theo là nhiều hậu quả nặng nề về tài chính, Với việc xuống hạng, River Plate sẽ mắc nợ khoảng 68,33 triệu USD và mất khoảng 7 triệu USD từ tiền bản quyền truyền hình, 3 triệu USD từ những hợp đồng quảng cáo.<​sup id="​cite_ref-thethao.tuoitre.vn_5-1"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1299
 +Cached time: 20181024233540
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.172 seconds
 +Real time usage: 0.234 seconds
 +Preprocessor visited node count: 941/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 42526/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2282/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 10/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 5169/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.052/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.34 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 192.407 ​     1 -total
 + ​46.72% ​  ​89.900 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_football_club
 + ​43.98% ​  ​84.628 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​40.13% ​  ​77.219 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​20.27% ​  ​38.998 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​16.67% ​  ​32.068 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Link_ch&#​7871;​t
 + ​13.51% ​  ​25.994 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​7917;​a_ch&#​7919;​a
 + ​12.47% ​  ​23.984 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​X&#​7917;​_l&​yacute;​_th&#​7875;​_lo&#​7841;​i
 +  8.57%   ​16.492 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​Aacute;​o_b&​oacute;​ng_&#​273;&​aacute;​
 +  6.67%   ​12.843 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​803817-0!canonical and timestamp 20181024233540 and revision id 43262704
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0158--river-platela-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)