User Tools

Site Tools


0168--ternopil-t-nhla-gi

Tỉnh Ternopil (tiếng Ukraina: область) là một tỉnh của Ukraina. Tỉnh lỵ đóng ở. Tỉnh có diện tích km2, dân số người.

Bản mẫu:Tỉnh Ternopil

0168--ternopil-t-nhla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)