User Tools

Site Tools


0172--ch-u-cla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0172--ch-u-cla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div>​
 +<​p><​b>​Châu Đốc</​b>​ là một thành phố trực thuộc tỉnh An Giang, Việt Nam<sup id="​cite_ref-Nghị_quyết_số_86/​NQ-CP_của_Chính_phủ:​_Về_việc_thành_lập_phường_Vĩnh_Ngươn_thuộc_thị_xã_Châu_Đốc_và_thành_lập_thành_phố_Châu_Đốc_thuộc_tỉnh_An_Giang_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>,​ nằm ở đồng bằng sông Cửu Long, sát biên giới Việt Nam với Campuchia. Hiện nay, thành phố Châu Đốc không phải là tỉnh lị của tỉnh An Giang, mà tỉnh lị là thành phố Long Xuyên. Tuy nhiên, Châu Đốc lại từng là tỉnh lỵ của tỉnh Châu Đốc cũ vào thời Pháp thuộc trước năm 1956 và trong giai đoạn 1964-1975 dưới thời Việt Nam Cộng hòa. Đặc biệt, Châu Đốc lại là lỵ sở của toàn bộ tỉnh An Giang vào thời nhà Nguyễn độc lập. Địa bàn tỉnh An Giang khi đó bao gồm tỉnh An Giang, thành phố Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng, một phần các tỉnh Đồng Tháp, Hậu Giang và Bạc Liêu ngày nay.
 +Hiện thành phố Châu Đốc đang là đô thị loại II. Nguồn gốc của tên gọi Châu Đốc cho đến ngày nay vẫn còn là một vấn đề gây tranh cãi. Một số người cho rằng tên gọi này chỉ là cách nói trại ra từ một tiếng Cam Bốt là Meàth Chruk, có nghĩa là mõm heo, là tên gọi trước đây của cù lao được hình thành bởi Sông Tiền và Sông Hậu, sông Naréa và Sông Vàm Nao. Người Khmer cũng gọi cù lao này là SlaKét (cây cau dại). Một vài người lại nghĩ rằng theo những ký tự dùng để viết chữ <​b>​Châu Đốc</​b>,​ thì nguồn gốc thực sự có thể là (<​b>​Châu</​b>​),​ có nghĩa là tỉnh và (<​b>​Đốc</​b>​),​ có nghĩa là bất diệt...
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Thành phố Châu Đốc nằm trên bờ sông Hậu, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 245 km về phía tây, nếu chạy xe buýt mất khoảng 6 tiếng.
 +</p>
 +
 +<​p>​Năm 1966, chính quyền Việt Nam Cộng hòa cho lập thị xã Châu Đốc.
 +Ngày 1 tháng 9 năm 2007, thị xã Châu Đốc được Bộ xây dựng công nhận là đô thị loại III trực thuộc tỉnh An Giang.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​Ngày 19 tháng 7 năm 2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ban hành nghị quyết số 86/NQ-CP về việc thành lập phường Vĩnh Ngươn thuộc thị xã Châu Đốc và thành lập thành phố Châu Đốc trực thuộc tỉnh An Giang.<​sup id="​cite_ref-86NQCP_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Ngày 2 tháng 9 năm 2013, Thành ủy, Uỷ ban Nhân dân thành phố Châu Đốc đã tổ chức Lễ công bố nghị quyết về việc thành lập thành phố Châu Đốc trực thuộc tỉnh An Giang.<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p><​p>​Ngày 15 tháng 4 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ban hành quyết định số 499/​QĐ-TTg,​ công nhận thành phố Châu Đốc là đô thị loại II trực thuộc tỉnh An Giang<​sup id="​cite_ref-chinhphu1504_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Định hướng đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, 2 xã: Vĩnh Châu, Vĩnh Tế sẽ được chuyển thành phường; đồng thời sẽ tách đất 2 phường: Châu Phú B và Núi Sam để lập thêm 2 phường mới. Thành phố Châu Đốc có 9 phường (không còn xã).
 +</p>
 +
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​280px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​72/​Ch%E1%BB%A3_Ch%C3%A2u_%C4%90%E1%BB%91c.jpg/​278px-Ch%E1%BB%A3_Ch%C3%A2u_%C4%90%E1%BB%91c.jpg"​ width="​278"​ height="​209"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​72/​Ch%E1%BB%A3_Ch%C3%A2u_%C4%90%E1%BB%91c.jpg/​417px-Ch%E1%BB%A3_Ch%C3%A2u_%C4%90%E1%BB%91c.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​72/​Ch%E1%BB%A3_Ch%C3%A2u_%C4%90%E1%BB%91c.jpg/​556px-Ch%E1%BB%A3_Ch%C3%A2u_%C4%90%E1%BB%91c.jpg 2x" data-file-width="​3233"​ data-file-height="​2425"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p>​Thành phố Châu Đốc có 7 đơn vị hành chính trực thuộc gồm:
 +</p>
 +<​ol><​li>​Phường Châu Phú A</​li>​
 +<​li>​Phường Châu Phú B</​li>​
 +<​li>​Phường Núi Sam</​li>​
 +<​li>​Phường Vĩnh Mỹ</​li>​
 +<​li>​Phường Vĩnh Nguơn (có tài liệu ghi nhầm là Vĩnh Ngươn)</​li>​
 +<​li>​Xã Vĩnh Châu</​li>​
 +<​li>​Xã Vĩnh Tế</​li></​ol><​p>​Diện tích nội thành 7,92 km².
 +</p>
 +
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​0/​0f/​NamKy6tinh-Taberd.jpg/​220px-NamKy6tinh-Taberd.jpg"​ width="​220"​ height="​190"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​0/​0f/​NamKy6tinh-Taberd.jpg/​330px-NamKy6tinh-Taberd.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​0/​0f/​NamKy6tinh-Taberd.jpg/​440px-NamKy6tinh-Taberd.jpg 2x" data-file-width="​1670"​ data-file-height="​1440"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Châu Đốc và trấn Châu Đốc trong bản đồ Nam Kỳ vẽ năm 1838, trích từ An Nam Đại Quốc Họa Đồ của Taberd.</​div></​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8d/​NamKyLucTinh1861.jpg/​220px-NamKyLucTinh1861.jpg"​ width="​220"​ height="​181"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8d/​NamKyLucTinh1861.jpg/​330px-NamKyLucTinh1861.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8d/​NamKyLucTinh1861.jpg/​440px-NamKyLucTinh1861.jpg 2x" data-file-width="​1284"​ data-file-height="​1054"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Thành Châu Đốc trong bản đồ Nam Kỳ Lục Tỉnh (Basse Cochinchine).</​div></​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​53/​Leloitand.jpg/​220px-Leloitand.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​53/​Leloitand.jpg/​330px-Leloitand.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​53/​Leloitand.jpg/​440px-Leloitand.jpg 2x" data-file-width="​3072"​ data-file-height="​2304"/> ​ <div class="​thumbcaption">​TP Châu Đốc ngày nay.</​div></​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​d/​d4/​Congviena.jpg/​220px-Congviena.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​d/​d4/​Congviena.jpg/​330px-Congviena.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​d/​d4/​Congviena.jpg/​440px-Congviena.jpg 2x" data-file-width="​3072"​ data-file-height="​2304"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Một con đường có từ lâu đời ở Châu Đốc.</​div></​div></​div>​
 +<​h3><​span id="​Th.E1.BB.9Di_ch.C3.BAa_Nguy.E1.BB.85n_v.C3.A0_nh.C3.A0_Nguy.E1.BB.85n_.C4.91.E1.BB.99c_l.E1.BA.ADp"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Thời_chúa_Nguyễn_và_nhà_Nguyễn_độc_lập">​Thời chúa Nguyễn và nhà Nguyễn độc lập</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Lãnh thổ Châu Đốc nguyên là đất thuộc nước Chân Lạp, gọi là Tầm Phong Long (Kompong Long). Năm 1757, vua Chân Lạp nhường cho chúa Nguyễn, chúa Nguyễn giao cho Nguyễn Cư Trinh vào và thành lập đạo Châu Đốc cùng với đạo Tân Châu và đạo Đông Khẩu (Sa Đéc).
 +</​p><​p>​Sau khi vua Gia Long lên ngôi, năm 1805 niên hiệu Gia Long thứ 3, đã đặt lại địa giới hành chính Châu Đốc thuộc trấn Hà Tiên, Châu Đốc lúc này gọi là Châu Đốc Tân Cương. Năm 1808, Châu Đốc thuộc huyện Vĩnh Định, phủ Định Viễn, trấn Vĩnh Thanh, thuộc Gia Định thành. Năm 1815, triều Nguyễn cho xây thành Châu Đốc. Đến 1825, Châu Đốc tách riêng thành Châu Đốc trấn.
 +</​p><​p>​Năm 1832 niên hiệu Minh Mạng 13, vua Minh Mạng đổi trấn thành tỉnh, phủ Gia Định chia thành Nam Kỳ lục tỉnh: Biên Hòa, Gia Định, Định Tường, Vĩnh Long, Hà Tiên và An Giang. Trấn Châu Đốc đổi thành tỉnh An Giang. Thành Châu Đốc, vùng đất mà nay là thành phố Châu Đốc, là tổng Châu Phú thuộc huyện Tây Xuyên và trở thành tỉnh lỵ của tỉnh An Giang nhà Nguyễn (thành Châu Đốc khi đó nằm ở khoảng giữa của huyện Tây Xuyên, huyện này gồm cả phần đất nay thuộc đông nam tỉnh Takeo Campuchia). Đồng thời Minh Mạng cho đặt chức tổng đốc An Hà, lỵ sở tại thành Châu Đốc, cai quản 2 tỉnh An Giang và Hà Tiên (gồm phần lớn đồng bằng sông Cửu Long ngày nay)<sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup>​. Để xứng đáng là tỉnh lỵ của một trong sáu tỉnh Nam Kỳ (tỉnh An Giang thời đó bao gồm các phần đất mà nay là các tỉnh thành An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, một phần của các tỉnh Đồng Tháp, Bạc Liêu của Việt Nam, và một phần của tỉnh Takeo Campuchia), năm 1831 niên hiệu Minh Mạng 12<sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup>,​ vua Minh Mạng cho triệt phá thành (đồn) Châu Đốc cũ (1815), xây dựng thành Châu Đốc mới theo hình bát quái, ở phía đông đồn Châu Đốc cũ. Theo Nghiên cứu địa bạ Nam Kỳ Lục tỉnh 1836 của Nguyễn Đình Đầu, tổng Châu Phú khoảng những năm 1836-1839 có các thôn làng sau: Vĩnh Tế Sơn, Vĩnh Ngươi, Vĩnh Phước, Vĩnh Hội, Vĩnh Khánh, Nhơn Hội, Nhơn Hòa, Long Thạnh, Bình Thạnh, An Thạnh, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thành, An Nông, Hưng An, Khánh An, Phú Cường, Vĩnh Bảo, Vĩnh Thọ, Vĩnh Thông, Vĩnh Lạc, Vĩnh Điều, Vĩnh Trung, Vĩnh Trường, Thới Hưng, Thân Nhơn Lý,...
 +</p>
 +<​h3><​span id="​Th.E1.BB.9Di_Ph.C3.A1p_thu.E1.BB.99c"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Thời_Pháp_thuộc">​Thời Pháp thuộc</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Ngày 22 tháng 6 năm 1867, Pháp đem quân đánh chiếm Châu Đốc. Năm 1868, sau khi quân Pháp đánh chiếm 3 tỉnh miền Tây của Nam Kỳ lục tỉnh: (An Giang, Vĩnh Long, Hà Tiên), nhà cầm quyền thực dân chia Nam Kỳ thành 24 hạt Tham biện. Trong đó, hạt Châu Đốc trông coi hạt Long Xuyên (sở lỵ gần chợ Đông Xuyên) và hạt Sa Đéc<​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​Tuyên bố này cần tham khảo đến các nguồn đáng tin cậy. (ngày 17 tháng 7 năm 2014)">​cần dẫn nguồn</​span></​i>​]</​sup>,​ thành Châu Đốc bị hạn chế bớt vai trò trung tâm vùng của nó so với thời nhà Nguyễn độc lập (giai đoạn 1832-1867).
 +</​p><​p>​Ngày 20 tháng 12<sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​Tuyên bố này cần tham khảo đến các nguồn đáng tin cậy. (ngày 17 tháng 7 năm 2014)">​cần dẫn nguồn</​span></​i>​]</​sup>​ năm 1899, Toàn quyền Đông Dương ra Nghị định đổi hạt Tham biện thành tỉnh; chia phần lớn đất An Giang cũ của nhà Nguyễn thành 5 tỉnh Châu Đốc, Long Xuyên, Sa Đéc, Cần Thơ, Sóc Trăng. Thành Châu Đốc chỉ còn vai trò là thủ phủ của tỉnh Châu Đốc, một trong 21 tỉnh của Nam Kỳ thuộc Pháp. Lúc bấy giờ, tỉnh lỵ Châu Đốc nằm trên địa bàn làng Châu Phú thuộc tổng Châu Phú, quận Châu Thành.(Cochinchine Francaise)<​sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Năm 1919, quận Châu Thành đổi thành quận Châu Phú thuộc tỉnh Châu Đốc. Tuy nhiên năm 1939 lại đổi về tên quận Châu Thành như cũ. Thời Pháp thuộc, làng Châu Phú vừa đóng vai trò là quận lỵ quận Châu Thành và là tỉnh lỵ tỉnh Châu Đốc.
 +</​p><​p>​Trong Cách mạng tháng Tám, lực lượng cách mạng khởi nghĩa giành chính quyền ở tỉnh Châu Đốc vào ngày 24 tháng 8 năm 1945. Đến ngày 20 tháng 01 năm 1946, quân Pháp chiếm lại Châu Đốc.
 +</​p><​p>​Theo sự phân chia của chính quyền Cách mạng, ngày 06 tháng 3 năm 1948, vùng đất Châu Đốc ngày nay thuộc huyện Châu Phú A của tỉnh Long Châu Hậu. Đến cuối năm 1950, huyện Châu Phú A thuộc tỉnh Long Châu Hà. Năm 1954, vùng đất Châu Đốc lại trở về thuộc huyện Châu Phú, tỉnh Châu Đốc.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​Th.E1.BB.9Di_Vi.E1.BB.87t_Nam_C.E1.BB.99ng_h.C3.B2a"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Thời_Việt_Nam_Cộng_hòa">​Thời Việt Nam Cộng hòa</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Ngày 22 tháng 10 năm 1956, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm quyết định sát nhập tỉnh Châu Đốc với tỉnh Long Xuyên để thành lập tỉnh An Giang. Lúc này ở vùng đất cả hai tỉnh Long Xuyên và Châu Đốc trước đó đều có quận Châu Thành cả. Tuy nhiên, do tỉnh lỵ tỉnh An Giang có tên là "Long Xuyên"​ và được đặt ở quận Châu Thành thuộc tỉnh Long Xuyên cũ, cho nên quận Châu Thành thuộc tỉnh Châu Đốc cũ được đổi tên là quận Châu Phú như ở giai đoạn 1919-1939. Lúc này, xã Châu Phú chỉ còn đóng vai trò duy nhất là quận lỵ quận Châu Phú. Vai trò tỉnh lỵ của tỉnh An Giang được chuyển từ Châu Đốc sang Long Xuyên, từ đó Châu Đốc không còn là trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh An Giang nữa.
 +</​p><​p>​Ngày 8 tháng 9 năm 1964, Thủ tướng chính quyền mới của Việt Nam Cộng hòa ký Sắc lệnh số 246/NV quy định kể từ ngày 01 tháng 10 năm 1964 tái lập tỉnh Châu Đốc trên cơ sở các quận Châu Phú, Tân Châu, An Phú, Tri Tôn và Tịnh Biên cùng thuộc tỉnh An Giang trước đó.
 +</​p><​p>​Quận Châu Phú trở lại thuộc tỉnh Châu Đốc cho đến năm 1975. Sau năm 1965, tất cả các tổng đều bị giải thể. Lúc bấy giờ, xã Châu Phú thuộc quận Châu Phú vừa đóng vai trò là quận lỵ quận Châu Phú và đồng thời cũng là tỉnh lỵ tỉnh Châu Đốc trong giai đoạn 1964-1975. Tỉnh lỵ tỉnh Châu Đốc khi đó lại có tên là "Châu Phú", do nằm trong khu vực xã Châu Phú, quận Châu Phú.
 +</​p><​p>​Năm 1957, chính quyền Cách mạng cũng đặt huyện Châu Phú thuộc tỉnh An Giang, giống như sự phân chia của chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Giữa năm 1966, tách xã Châu Phú ra khỏi huyện Châu Phú để thành lập thị xã Châu Đốc trực thuộc tỉnh An Giang.
 +</​p><​p>​Trong giai đoạn 1964-1971, địa bàn tỉnh Châu Đốc của chính quyền Việt Nam Cộng hòa vẫn do tỉnh An Giang của chính quyền Cách mạng quản lý. Chính vì vậy, trong giai đoạn này chính quyền Cách mạng vẫn đặt huyện Châu Phú và thị xã Châu Đốc cùng thuộc tỉnh An Giang.
 +</​p><​p>​Năm 1971, thị xã Châu Đốc vẫn thuộc tỉnh An Giang sau khi tách đất tỉnh An Giang để thành lập tỉnh Châu Hà. Cho đến tháng 5 năm 1974, thị xã Châu Đốc và huyện Châu Phú cùng thuộc tỉnh Long Châu Hà theo Hội nghị thường trực Trung ương Cục cho đến ngày giải phóng.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​Th.E1.BB.9Di_C.E1.BB.99ng_h.C3.B2a_X.C3.A3_h.E1.BB.99i_ch.E1.BB.A7_ngh.C4.A9a_Vi.E1.BB.87t_Nam"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Thời_Cộng_hòa_Xã_hội_chủ_nghĩa_Việt_Nam">​Thời Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, chính quyền quân quản Cộng hòa miền Nam Việt Nam ban đầu vẫn đặt thị xã Châu Đốc trực thuộc tỉnh Long Châu Hà.
 +</​p><​p>​Tháng 2 năm 1976, thị xã Châu Đốc thuộc tỉnh An Giang, gồm 2 xã ban đầu: Châu Phú A và Châu Phú B.
 +</​p><​p>​Ngày 27 tháng 01 năm 1977, thị xã Châu Đốc nhận thêm xã Vĩnh Ngươn của huyện Châu Phú theo Quyết định số 199/TC.UB của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
 +</p>
 +<​ul><​li>​Quyết định <​b>​181-CP</​b><​sup id="​cite_ref-181CP_9-0"​ class="​reference">​[9]</​sup>​ ngày 25 tháng 04 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ:</​li></​ul><​ol><​li>​Chuyển xã Châu Phú A thành phường Châu Phú A.</​li>​
 +<​li>​Chuyển xã Châu Phú B thành phường Châu Phú B.</​li>​
 +<​li>​Sáp nhập 1/2 ấp Châu Thới 1 và 1/2 ấp Châu Thới 2 của phường Châu Phú A vào phường Châu Phú B (theo đường rãnh lòng kinh Vĩnh tế, qua lòng kinh cầu số 4 đến giữa lộ núi Sam – Châu Đốc).</​li>​
 +<​li>​Tách ấp Mỹ Chánh 1, 1/2 ấp Mỹ Hòa (theo kinh đào thẳng ra sông Hậu Giang) của xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, ấp Châu Long 1, ấp Châu Long 6 của phường Châu Phú B lập thành một xã lấy tên là xã Vĩnh Mỹ.</​li></​ol><​ul><​li>​Quyết định <​b>​300-CP</​b><​sup id="​cite_ref-300CP_10-0"​ class="​reference">​[10]</​sup>​ ngày 23 tháng 08 năm 1979 của Hội đồng Bộ trưởng, sáp nhập xã Vĩnh Tế của huyện Châu Phú vào thị xã Châu Đốc.</​li>​
 +<​li>​Nghị định <​b>​29/​2002/​NĐ-CP</​b><​sup id="​cite_ref-29NDCP_11-0"​ class="​reference">​[11]</​sup>​ ngày 22 tháng 03 năm 2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính:</​li></​ul><​ol><​li>​Thành lập phường Núi Sam trên cơ sở 1.397 ha diện tích tự nhiên và 21.241 nhân khẩu của xã Vĩnh Tế.</​li>​
 +<​li>​Sau khi thành lập phường Núi Sam, xã Vĩnh Tế còn lại 3.121 ha diện tích tự nhiên và 5.172 nhân khẩu.</​li></​ol><​ul><​li>​Nghị định <​b>​53/​2003/​NĐ-CP</​b><​sup id="​cite_ref-53NDCP_12-0"​ class="​reference">​[12]</​sup>​ ngày 19 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ:</​li></​ul><​ol><​li>​Thành lập phường Vĩnh Mỹ trên cơ sở 779,6 ha diện tích tự nhiên và 14.870 nhân khẩu của xã Vĩnh Mỹ.</​li>​
 +<​li>​Đổi tên xã Vĩnh Mỹ thành xã Vĩnh Châu.</​li></​ol><​ul><​li>​Nghị quyết <​b>​86/​NQ-CP</​b>​ <sup id="​cite_ref-86NQCP_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về việc thành lập thành phố Châu Đốc.</​li></​ul><​ol><​li>​Thành lập phường Vĩnh Ngươn trên cơ sở toàn bộ 947,30 ha diện tích tự nhiên và 7.489 nhân khẩu của xã Vĩnh Nguơn.</​li>​
 +<​li>​Thành lập thành phố Châu Đốc trên cơ sở toàn bộ 10.529,05 ha diện tích tự nhiên, 157.298 nhân khẩu và 7 đơn vị hành chính cấp xã của thị xã Châu Đốc.</​li></​ol><​p>​Thành phố Châu Đốc có 10.529,05 ha diện tích tự nhiên, 157.298 nhân khẩu và 7 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 05 phường; Châu Phú A, Châu Phú B, Núi Sam, Vĩnh Mỹ, Vĩnh Nguơn và 02 xã: Vĩnh Châu, Vĩnh Tế.
 +</p>
 +
 +<table class="​wikitable collapsible"​ style="​width:​90%;​ text-align:​center;​ font-size:​90%;​ line-height:​ 1.1em; margin:​auto;"><​tbody><​tr><​th colspan="​14">​Dữ liệu khí hậu của Châu Đốc
 +</​th></​tr><​tr><​th>​Tháng
 +</th>
 +<th>1
 +</th>
 +<th>2
 +</th>
 +<th>3
 +</th>
 +<th>4
 +</th>
 +<th>5
 +</th>
 +<th>6
 +</th>
 +<th>7
 +</th>
 +<th>8
 +</th>
 +<th>9
 +</th>
 +<​th>​10
 +</th>
 +<​th>​11
 +</th>
 +<​th>​12
 +</th>
 +<th style="​border-left-width:​medium">​Năm
 +</​th></​tr><​tr><​th height="​16">​Cao kỉ lục °C (°F)
 +</th>
 +<td style="​background:#​FF2D00;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​34.9
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF2300;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​36.4
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF1F00;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​37.0
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF1600;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​38.3
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF2000;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​36.8
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF2700;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​35.7
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF2A00;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​35.4
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF2C00;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​35.0
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF3200;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​34.2
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF3700;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​33.4
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF3600;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​33.6
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF3700;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​33.5
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF1600;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;​ border-left-width:​medium">​38,​3
 +</​td></​tr><​tr><​th height="​16">​Trung bình cao °C (°F)
 +</th>
 +<td style="​background:#​FF4C00;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​30.4
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF4400;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​31.5
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF3800;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​33.3
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF3000;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​34.5
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF3900;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​33.2
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF4100;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​32.0
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF4300;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​31.7
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF4600;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​31.3
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF4800;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​31.0
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF4B00;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​30.6
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF4D00;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​30.3
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF5100;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​29.6
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF4400;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;​ border-left-width:​medium">​31,​6
 +</​td></​tr><​tr><​th height="​16">​Trung bình ngày, °C (°F)
 +</th>
 +<td style="​background:#​FF6C00;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​25.7
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF6A00;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​26.1
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF6100;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​27.3
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF5900;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​28.5
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF5B00;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​28.2
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF5F00;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​27.6
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF6100;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​27.3
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF6000;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​27.5
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF5F00;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​27.6
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF6100;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​27.4
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF6300;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​27.1
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF6C00;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​25.8
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF6200;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;​ border-left-width:​medium">​27,​2
 +</​td></​tr><​tr><​th height="​16">​Trung bình thấp, °C (°F)
 +</th>
 +<td style="​background:#​FF8409;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​22.3
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF8206;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​22.5
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF7C00;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​23.4
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF7300;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​24.8
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF6E00;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​25.4
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF7100;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​25.0
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF7300;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​24.8
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF7000;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​25.1
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF6E00;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​25.4
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF7000;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​25.2
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF7300;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​24.8
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF8001;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​22.9
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF7600;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;​ border-left-width:​medium">​24,​3
 +</​td></​tr><​tr><​th height="​16">​Thấp kỉ lục, °C (°F)
 +</th>
 +<td style="​background:#​FFA852;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​17.0
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF9E3E;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​18.5
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFA54B;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​17.5
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF8D1B;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​21.0
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF870F;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​21.9
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF9429;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​20.0
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF8C1A;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​21.1
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF8D1B;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​21.0
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF8B18;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​21.2
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF840B;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​22.2
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF952C;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​19.8
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFAA55;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​16.8
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFAA55;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;​ border-left-width:​medium">​16,​8
 +</​td></​tr><​tr><​th height="​16">​Giáng thủy mm (inch)
 +</th>
 +<td style="​background:#​ECFFEC;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​7<​br/>​(0.28)
 +</td>
 +<td style="​background:#​ECFFEC;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​3<​br/>​(0.12)
 +</td>
 +<td style="​background:#​D8FFD8;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​18<​br/>​(0.71)
 +</td>
 +<td style="​background:#​65FF65;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​87<​br/>​(3.43)
 +</td>
 +<td style="​background:#​00F600;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​164<​br/>​(6.46)
 +</td>
 +<td style="​background:#​3EFF3E;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​112<​br/>​(4.41)
 +</td>
 +<td style="​background:#​2CFF2C;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​132<​br/>​(5.2)
 +</td>
 +<td style="​background:#​05FF05;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​163<​br/>​(6.42)
 +</td>
 +<td style="​background:#​00F600;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​160<​br/>​(6.3)
 +</td>
 +<td style="​background:#​008C00;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​257<​br/>​(10.12)
 +</td>
 +<td style="​background:#​05FF05;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​151<​br/>​(5.94)
 +</td>
 +<td style="​background:#​B2FFB2;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​40<​br/>​(1.57)
 +</td>
 +<td style="​background:#​52FF52;​ font-size:​85%;​text-align:​center;​ border-left-width:​medium">​1.295<​br/>​(50,​98)
 +</​td></​tr><​tr><​th height="​16"​ style="​font-size:​90%">​% độ ẩm
 +</th>
 +<td style="​background:#​0000D3;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​78.1
 +</td>
 +<td style="​background:#​0000CD;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​79.5
 +</td>
 +<td style="​background:#​0000D6;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​77.2
 +</td>
 +<td style="​background:#​0000D7;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​77.0
 +</td>
 +<td style="​background:#​0000C2;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​82.6
 +</td>
 +<td style="​background:#​0000BD;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​83.9
 +</td>
 +<td style="​background:#​0000BC;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​84.1
 +</td>
 +<td style="​background:#​0000BF;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​83.3
 +</td>
 +<td style="​background:#​0000BD;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​83.7
 +</td>
 +<td style="​background:#​0000C1;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​82.7
 +</td>
 +<td style="​background:#​0000CE;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​79.3
 +</td>
 +<td style="​background:#​0000D5;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​77.5
 +</td>
 +<td style="​background:#​0000C9;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;​ border-left-width:​medium">​80,​7
 +</​td></​tr><​tr><​th height="​16"​ style="​font-size:​90%">​Số ngày giáng thủy <abbr class="​abbr"​ title="​trung bình">​TB</​abbr>​
 +</th>
 +<td style="​background:#​E7E7FF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​1.9
 +</td>
 +<td style="​background:#​F1F1FF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​1.0
 +</td>
 +<td style="​background:#​DEDEFF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​2.6
 +</td>
 +<td style="​background:#​9292FF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​8.5
 +</td>
 +<td style="​background:#​3939FF;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​16.0
 +</td>
 +<td style="​background:#​1C1CFF;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​17.8
 +</td>
 +<td style="​background:#​1717FF;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​18.8
 +</td>
 +<td style="​background:#​1818FF;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​18.7
 +</td>
 +<td style="​background:#​0303FF;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​19.7
 +</td>
 +<td style="​background:#​0202FF;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​20.5
 +</td>
 +<td style="​background:#​5252FF;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​13.5
 +</td>
 +<td style="​background:#​C5C5FF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​4.7
 +</td>
 +<td style="​background:#​6868FF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;​ border-left-width:​medium">​143,​6
 +</​td></​tr><​tr><​th height="​16"​ style="​font-size:​90%">​Số giờ nắng trung bình hàng tháng
 +</th>
 +<td style="​background:#​E5E500;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​259
 +</td>
 +<td style="​background:#​E7E700;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​245
 +</td>
 +<td style="​background:#​E8E800;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​272
 +</td>
 +<td style="​background:#​E1E100;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​237
 +</td>
 +<td style="​background:#​DBDB00;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​218
 +</td>
 +<td style="​background:#​D3D300;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​178
 +</td>
 +<td style="​background:#​D4D400;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​188
 +</td>
 +<td style="​background:#​D1D100;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​180
 +</td>
 +<td style="​background:#​D3D300;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​178
 +</td>
 +<td style="​background:#​D4D400;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​188
 +</td>
 +<td style="​background:#​DBDB00;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​209
 +</td>
 +<td style="​background:#​DFDF00;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​236
 +</td>
 +<td style="​background:#​DCDC00;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;​ border-left-width:​medium">​2.589
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​14"​ style="​text-align:​center;​font-size:​85%"><​i>​Nguồn:​ Vietnam Institute for Building Science and Technology<​sup id="​cite_ref-IBST_13-0"​ class="​reference">​[13]</​sup></​i>​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​h2><​span id="​C.C3.A1c_tuy.E1.BA.BFn_.C4.91.C6.B0.E1.BB.9Dng_ch.C3.ADnh_tr.C3.AAn_.C4.91.E1.BB.8Ba_b.C3.A0n"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Các_tuyến_đường_chính_trên_địa_bàn">​Các tuyến đường chính trên địa bàn</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​ul><​li>​Tôn Đức Thắng (quốc lộ 91)</​li>​
 +<​li>​Nguyễn Tri Phương (quốc lộ 91)</​li>​
 +<​li>​Hoàng Diệu (quốc lộ 91)</​li>​
 +<​li>​Tân lộ Kiều Lương (quốc lộ 91)</​li>​
 +<​li>​Đường vòng Núi Sam (quốc lộ 91)</​li>​
 +<​li>​Lê Lợi</​li>​
 +<​li>​Nguyễn Văn Thoại</​li>​
 +<​li>​Thủ Khoa Huân</​li>​
 +<​li>​Thủ Khoa Nghĩa</​li>​
 +<​li>​Trưng Nữ Vương</​li>​
 +<​li>​Trần Hưng Đạo</​li>​
 +<​li>​Phan Đình Phùng</​li></​ul><​h3><​span id="​T.C3.AAn_.C4.91.C6.B0.E1.BB.9Dng_c.E1.BB.A7a_Ch.C3.A2u_.C4.90.E1.BB.91c_tr.C6.B0.E1.BB.9Bc_n.C4.83m_1975"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Tên_đường_của_Châu_Đốc_trước_năm_1975"><​b>​Tên đường của Châu Đốc trước năm 1975</​b></​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Đường Louis Pasteur, Gia Long và Trần Hưng Đạo nay là đường Trần Hưng Đạo.
 +</​p><​p>​Đường Thượng Đăng Lễ nay là đường Sương Nguyệt Anh.
 +</​p><​p>​Đường Đốc Phủ Thủ nay là đường Đống Đa.
 +</​p><​p>​Đường Bảo Hộ Thoại nay là đường Nguyễn Văn Thoại.
 +</​p><​p>​Đường Hùng Vương nay là đường Huyền Trân Công Chúa.
 +</p>
 +
 +<​dl><​dt>​Dân cư</​dt></​dl><​p>​Dân cư thành phố Châu Đốc sinh sống tập trung ở khu vực ven sông Hậu,ven Quốc lộ 91,tại các phường trung tâm thành phố,tại các khu dân cư...với cơ cấu dân số trẻ,dân cư đô thị chiếm gần 80%
 +</p>
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​93/​Chaudocvedem1.jpg/​250px-Chaudocvedem1.jpg"​ width="​250"​ height="​289"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​93/​Chaudocvedem1.jpg/​375px-Chaudocvedem1.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​93/​Chaudocvedem1.jpg/​500px-Chaudocvedem1.jpg 2x" data-file-width="​887"​ data-file-height="​1024"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Toàn cảnh Châu Đốc</​div></​div></​div>​
 +<table class="​wikitable"><​tbody><​tr><​th>​Phường/​Xã
 +</th>
 +<​th>​Năm thành lập
 +</th>
 +<​th>​Diện tích (km²)
 +</th>
 +<​th>​Dân số (người)
 +</th>
 +<​th>​Mật độ (người/​km²)
 +</​th></​tr><​tr><​td>​Phường Châu Phú A
 +</td>
 +<​td>​1977
 +</td>
 +<​td>​5,​24
 +</td>
 +<​td>​28.321
 +</td>
 +<​td>​5404
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Phường Châu Phú B
 +</td>
 +<​td>​1977
 +</td>
 +<​td>​11,​56
 +</td>
 +<​td>​27.333
 +</td>
 +<​td>​2365
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Phường Núi Sam
 +</td>
 +<​td>​2002
 +</td>
 +<​td>​13,​97
 +</td>
 +<​td>​21.241
 +</td>
 +<​td>​1520
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Phường Vĩnh Mỹ
 +</td>
 +<​td>​2003
 +</td>
 +<​td>​7,​8
 +</td>
 +<​td>​14.870
 +</td>
 +<​td>​1910
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Phường Vĩnh Ngươn
 +</td>
 +<​td>​2013
 +</td>
 +<​td>​9,​46
 +</td>
 +<​td>​6.019
 +</td>
 +<​td>​636
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Xã Vĩnh Tế
 +</td>
 +<​td>​2002
 +</td>
 +<​td>​31,​21
 +</td>
 +<​td>​5.172
 +</td>
 +<​td>​166
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Xã Vĩnh Châu
 +</td>
 +<​td>​2003
 +</td>
 +<​td>​21,​68
 +</td>
 +<​td>​3.357
 +</td>
 +<​td>​155
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Toàn TP
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​100.92
 +</td>
 +<​td>​126593
 +</td>
 +<​td>​1255
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​dl><​dt>​Tôn giáo</​dt></​dl><​p>​Gồm có Phật giáo, Công giáo, Đạo Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Tin Lành, Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Hồi Giáo.
 +</p>
 +
 +<​p>​Thành phố Châu Đốc có hơn 15 km Quốc lộ 91 chạy ngang. Năm 2011, Bộ trưởng Bộ GTVT ký quyết định cho nâng cấp tỉnh lộ 956 tại An Giang (nối Châu Đốc - Long Bình) lên thành quốc lộ 91C <sup id="​cite_ref-14"​ class="​reference">​[14]</​sup>​. Đây là một thuận lợi để thành phố giao lưu, buôn bán với các địa phương trong tỉnh, trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và nước bạn Campuchia. Ngoài ra, còn có tuyến đường vành đai chạy qua ngoại ô. Khu vực trung tâm thành phố và khu Thương mại Dịch vụ (phường A, phường B,p hường Núi Sam) có hệ thống giao thông nội ô tương đối hoàn thiện.
 +</p>
 +<​dl><​dt><​div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​e/​e1/​TuyentranhTPCD.jpg/​250px-TuyentranhTPCD.jpg"​ width="​250"​ height="​188"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​e/​e1/​TuyentranhTPCD.jpg/​375px-TuyentranhTPCD.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​e/​e1/​TuyentranhTPCD.jpg/​500px-TuyentranhTPCD.jpg 2x" data-file-width="​3072"​ data-file-height="​2304"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Tuyến tránh Châu Đốc</​div></​div></​div></​dt></​dl><​p>​Thành phố có các tuyến đường nội ô gồm: Lê Lợi, Nguyễn Văn Thoại, Thủ Khoa Nghĩa, Thủ Khoa Huân, Bạch Đằng, Chi Lăng, Trưng Nữ Vương, Phan Văn Vàng, Núi Sam-Châu Đốc, Phan Đình Phùng, Hậu Miếu Bà, Cử Trị, Quang Trung.
 +</​p><​p>​Quy hoạch giao thông
 +Thành phố đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống giao thông nội ô,nâng cấp, mở rộng, nối dài các tuyến đường trong trung tâm thành phố. Thành phố sẽ nâng cấp Quốc lộ 91 từ 4 làn xe lên 10 làn xe.Quy hoạch tuyến N1 nối kết thành phố với các tỉnh,​thành khu vực Nam Bộ. Trong tương lai gần sẽ có tuyến cao tốc Sóc Trăng - Cần Thơ - Khánh Bình đi qua thành phố.
 +</p>
 +
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​5/​5c/​Phanvanvang2014.jpg/​250px-Phanvanvang2014.jpg"​ width="​250"​ height="​188"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​5/​5c/​Phanvanvang2014.jpg/​375px-Phanvanvang2014.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​5/​5c/​Phanvanvang2014.jpg/​500px-Phanvanvang2014.jpg 2x" data-file-width="​3072"​ data-file-height="​2304"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Đường Phan Văn Vàng - TP Châu Đốc</​div></​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​5/​56/​Nguyenhuucanh2014.jpg/​250px-Nguyenhuucanh2014.jpg"​ width="​250"​ height="​188"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​5/​56/​Nguyenhuucanh2014.jpg/​375px-Nguyenhuucanh2014.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​5/​56/​Nguyenhuucanh2014.jpg/​500px-Nguyenhuucanh2014.jpg 2x" data-file-width="​3072"​ data-file-height="​2304"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Đường phố ở Châu Đốc</​div></​div></​div>​
 +<​p>​Kinh tế Châu Đốc tăng trưởng nhanh và mạnh.Năm 2012, tốc độ tăng trưởng GDP của thành phố Châu Đốc đạt 16,10%, thu nhập bình quân đầu người trên 35,36 triệu đồng, tổng vốn đầu tư phát triển gần 2.720 tỷ đồng, lĩnh vực thương mại - dịch vụ - du lịch tiếp tục phát huy thế mạnh, với mức tăng trưởng đạt 18,01% và chiếm 70,47% tỷ trọng cơ cấu kinh tế địa phương Ngoài ra, thành phố cũng tập trung phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn phường Vĩnh Mỹ, Vĩnh Châu,...
 +</p>
 +<​dl><​dt>​Thương mại-dịch vụ</​dt></​dl><​p>​Với tiềm năng là một thành phố du lịch nên thương mại-dịch vụ của thành phố là một ngành mũi nhọn trong phát triển kinh tế thành phố. Hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, chợ, các trung tâm mua bán phân bố rộng khắp trên địa bàn thành phố. Hàng hóa phân bố rộng khắp đến các địa bàn trong thành phố. Dịch vụ nhà hàng khách sạn cũng phát triển,​với một chuỗi các khách sạn, nhà hàng lớn như Victoria Châu Đốc (4,5 sao), Victoria Núi Sam (3 sao), Châu Phố (3 sao), Bến Đá (3 sao), Đông Nam (2 sao), Song Sao (2 sao), Trung Nguyễn (2 sao), Hải Châu (2 sao)...
 +</p>
 +<​dl><​dt><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​251px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​5/​52/​Viccd.jpg/​249px-Viccd.jpg"​ width="​249"​ height="​187"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​5/​52/​Viccd.jpg/​374px-Viccd.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​5/​52/​Viccd.jpg/​498px-Viccd.jpg 2x" data-file-width="​3072"​ data-file-height="​2304"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Khách sạn Victoria Chau Doc</​div></​div></​div>​Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp</​dt></​dl><​p>​Đây không phải là một ngành trọng điểm của thành phố nhưng cũng đóng góp một phần vào sự phát triển của thành phố. Các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được thành phố quan tâm đầu tư và phát triển đã giải quyết một phần cho lao động nhàn rỗi nông thôn.
 +</p>
 +<​dl><​dt>​Nông nghiệp</​dt></​dl><​p>​Đây là một ngành đã hình thành và phát triển từ rất lâu đời ở thành phố. Loại hình nông nghiệp đô thị là một thế mạnh của thành phố. Các cánh đồng đã được cơ giới hóa trong công tác trước, trong và sau thu hoạch do đó năng suất không ngừng tăng và chất lượng nông phẩm cũng tăng lên.
 +</p>
 +
 +<​p>​Châu Đốc có khu danh thắng Núi Sam, với nhiều lịch sử - Văn hóa được xếp hạng cấp quốc gia, trong đó có Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ được tổ chức hằng năm thu hút đông đảo du khách đến tham quan, cúng bái. Bên cạnh đó, vùng đất giàu truyền thống này cũng từng ghi đậm dấu ấn của các danh tướng, như Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Văn Thoại, Doãn Uẩn,​...và những bậc tiền hiền có công khai phá, mở mang bờ cõi, giữ vững biên cương cho Việt Nam.
 +</​p><​p>​Các di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia tại Châu Đốc gồm: ​
 +</p>
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​41/​Tr%C6%B0%E1%BB%9Bc_l%C4%83ng_Th%E1%BA%A1i_Ng%E1%BB%8Dc_H%E1%BA%A7u.jpg/​250px-Tr%C6%B0%E1%BB%9Bc_l%C4%83ng_Th%E1%BA%A1i_Ng%E1%BB%8Dc_H%E1%BA%A7u.jpg"​ width="​250"​ height="​188"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​41/​Tr%C6%B0%E1%BB%9Bc_l%C4%83ng_Th%E1%BA%A1i_Ng%E1%BB%8Dc_H%E1%BA%A7u.jpg/​375px-Tr%C6%B0%E1%BB%9Bc_l%C4%83ng_Th%E1%BA%A1i_Ng%E1%BB%8Dc_H%E1%BA%A7u.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​41/​Tr%C6%B0%E1%BB%9Bc_l%C4%83ng_Th%E1%BA%A1i_Ng%E1%BB%8Dc_H%E1%BA%A7u.jpg/​500px-Tr%C6%B0%E1%BB%9Bc_l%C4%83ng_Th%E1%BA%A1i_Ng%E1%BB%8Dc_H%E1%BA%A7u.jpg 2x" data-file-width="​3296"​ data-file-height="​2472"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Lăng Thoại Ngọc Hầu</​div></​div></​div>​
 +
 +<​p>​Một số cơ sở giáo dục tại Châu Đốc
 +</p>
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​3/​3c/​Thukhoa.jpg/​250px-Thukhoa.jpg"​ width="​250"​ height="​188"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​3/​3c/​Thukhoa.jpg/​375px-Thukhoa.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​3/​3c/​Thukhoa.jpg/​500px-Thukhoa.jpg 2x" data-file-width="​1056"​ data-file-height="​792"/> ​ </​div></​div>​
 +<​dl><​dt>​Quy hoạch phát triển giáo dục</​dt></​dl><​ul><​li>​Xây dựng Trường Cao đẳng Quốc tế Châu Đốc tại Vĩnh Mỹ</​li></​ul>​
 +<​p>​Danh sách các cơ sở y tế ở Châu Đốc
 +</p>
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​250px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​5/​53/​BVDKCD.jpg/​248px-BVDKCD.jpg"​ width="​248"​ height="​156"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​5/​53/​BVDKCD.jpg/​372px-BVDKCD.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​5/​53/​BVDKCD.jpg/​496px-BVDKCD.jpg 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​566"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang tại TP. Châu Đốc</​div></​div></​div>​
 +<​ul><​li>​Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh (500 giường). Địa chỉ: 917 Tôn Đức Thắng, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc<​sup id="​cite_ref-15"​ class="​reference">​[15]</​sup></​li>​
 +<​li>​Bệnh viện Đa khoa Nhật Tân (200 giường). Địa chỉ: đường Phạm Ngọc Thạch, phường B<sup id="​cite_ref-16"​ class="​reference">​[16]</​sup></​li>​
 +<​li>​Bệnh viện thành phố Châu Đốc (150 giường). Địa chỉ: Quốc lộ 91, phường A</​li>​
 +<​li>​Bệnh viện Bình An (150 giường). Địa chỉ: đường Thủ Khoa Nghĩa, phường A</​li></​ul><​h2><​span id="​Nh.E1.BB.AFng_v.E1.BA.A5n_.C4.91.E1.BB.81_v.E1.BB.81_ph.C3.A1t_tri.E1.BB.83n_.C4.91.C3.B4_th.E1.BB.8B."/><​span class="​mw-headline"​ id="​Những_vấn_đề_về_phát_triển_đô_thị.">​Những vấn đề về phát triển đô thị.</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<p>- Hệ thống giao thông lạc hậu so với các đô thị trong vùng. So với các thị trấn ở các tỉnh lân cận, hệ thống giao thông của Châu Đốc tụt hậu rất xa. Các nút giao lớn trên địa bàn TP được phân luồng hết sức đơn giản, không có các vòng xoay nên rất dễ xảy ra tai nạn giao thông.
 +</​p><​p>​- Các tuyến đường trong nội ô không có cây xanh hoặc rất ít.
 +</​p><​p>​- Các dự án giao thông thi công chậm chạp gây sự bức xúc lớn trong nhân dân.
 +</​p><​p>​- Hệ thống dây thông tin, dây điện chằn chịt làm mất mỹ quan đô thị.
 +</​p><​p>​- Các tuyến đường ở trung tâm TP nhỏ hẹp nhưng phải lưu thông hai chiều gây nên tình trạng khó khăn trong lưu thông khi TP vào cao điểm du lịch.
 +</p>
 +<​h2><​span id="​C.C3.A1c_d.E1.BB.B1_.C3.A1n_ph.C3.A1t_tri.E1.BB.83n_kinh_t.E1.BA.BF_-_x.C3.A3_h.E1.BB.99i_.E1.BB.9F_Ch.C3.A2u_.C4.90.E1.BB.91c"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Các_dự_án_phát_triển_kinh_tế_-_xã_hội_ở_Châu_Đốc">​Các dự án phát triển kinh tế - xã hội ở Châu Đốc</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​197px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​1/​1a/​Khanganchaudoc.jpg/​195px-Khanganchaudoc.jpg"​ width="​195"​ height="​146"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​1/​1a/​Khanganchaudoc.jpg/​293px-Khanganchaudoc.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​1/​1a/​Khanganchaudoc.jpg/​390px-Khanganchaudoc.jpg 2x" data-file-width="​3072"​ data-file-height="​2304"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Phố thương mại mới tại Châu Đốc</​div></​div></​div>​
 +<​ul><​li>​Dự án nâng cấp, mở rộng Tân Lộ Kiều Lương (trục Châu Đốc - Núi Sam).</​li>​
 +<​li>​Dự án khu đô thị mới Thành phố lễ hội.</​li>​
 +<​li>​Dự án trung tâm văn hóa - thể thao Châu Đốc.</​li>​
 +<​li>​Dự án khu đô thị Ngọc Hầu.</​li>​
 +<​li>​Dự án biệt thự vườn Thoại Ngọc Hầu.</​li>​
 +<​li>​Dự án cầu Châu Đốc (nối Châu Đốc - Tân Châu).</​li>​
 +<​li>​Dự án công viên văn hóa Núi Sam.</​li>​
 +<​li>​Dự án nhà văn hóa - truyền thống khu di tích lịch sử Núi Sam.</​li>​
 +<​li>​Dự án cao tốc Châu Đốc - Tịnh Biên</​li></​ul><​h2><​span id="​M.E1.BB.99t_s.E1.BB.91_h.C3.ACnh_.E1.BA.A3nh_t.E1.BB.95ng_h.E1.BB.A3p_v.E1.BB.81_Ch.C3.A2u_.C4.90.E1.BB.91c_qua_c.C3.A1c_n.C4.83m"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Một_số_hình_ảnh_tổng_hợp_về_Châu_Đốc_qua_các_năm">​Một số hình ảnh tổng hợp về Châu Đốc qua các năm</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<ul class="​gallery mw-gallery-traditional"><​li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"/>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​30px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fb/​Ch%C3%B9a_Hu%E1%BB%B3nh_%C4%90%E1%BA%A1o.jpg/​120px-Ch%C3%B9a_Hu%E1%BB%B3nh_%C4%90%E1%BA%A1o.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fb/​Ch%C3%B9a_Hu%E1%BB%B3nh_%C4%90%E1%BA%A1o.jpg/​180px-Ch%C3%B9a_Hu%E1%BB%B3nh_%C4%90%E1%BA%A1o.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fb/​Ch%C3%B9a_Hu%E1%BB%B3nh_%C4%90%E1%BA%A1o.jpg/​240px-Ch%C3%B9a_Hu%E1%BB%B3nh_%C4%90%E1%BA%A1o.jpg 2x" data-file-width="​4608"​ data-file-height="​3456"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​30px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​39/​T%C6%B0%E1%BB%A3ng_Ph%E1%BA%ADt_Th%C3%ADch_Ca_trong_B%E1%BB%93_%C4%90%E1%BB%81_%C4%90%E1%BA%A1o_Tr%C3%A0ng_%28Ch%C3%A2u_%C4%90%E1%BB%91c%29.jpg/​120px-T%C6%B0%E1%BB%A3ng_Ph%E1%BA%ADt_Th%C3%ADch_Ca_trong_B%E1%BB%93_%C4%90%E1%BB%81_%C4%90%E1%BA%A1o_Tr%C3%A0ng_%28Ch%C3%A2u_%C4%90%E1%BB%91c%29.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​39/​T%C6%B0%E1%BB%A3ng_Ph%E1%BA%ADt_Th%C3%ADch_Ca_trong_B%E1%BB%93_%C4%90%E1%BB%81_%C4%90%E1%BA%A1o_Tr%C3%A0ng_%28Ch%C3%A2u_%C4%90%E1%BB%91c%29.jpg/​180px-T%C6%B0%E1%BB%A3ng_Ph%E1%BA%ADt_Th%C3%ADch_Ca_trong_B%E1%BB%93_%C4%90%E1%BB%81_%C4%90%E1%BA%A1o_Tr%C3%A0ng_%28Ch%C3%A2u_%C4%90%E1%BB%91c%29.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​39/​T%C6%B0%E1%BB%A3ng_Ph%E1%BA%ADt_Th%C3%ADch_Ca_trong_B%E1%BB%93_%C4%90%E1%BB%81_%C4%90%E1%BA%A1o_Tr%C3%A0ng_%28Ch%C3%A2u_%C4%90%E1%BB%91c%29.jpg/​240px-T%C6%B0%E1%BB%A3ng_Ph%E1%BA%ADt_Th%C3%ADch_Ca_trong_B%E1%BB%93_%C4%90%E1%BB%81_%C4%90%E1%BA%A1o_Tr%C3%A0ng_%28Ch%C3%A2u_%C4%90%E1%BB%91c%29.jpg 2x" data-file-width="​3296"​ data-file-height="​2472"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​30px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​8/​89/​Hoavien.jpg/​120px-Hoavien.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​8/​89/​Hoavien.jpg/​180px-Hoavien.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​8/​89/​Hoavien.jpg/​240px-Hoavien.jpg 2x" data-file-width="​1600"​ data-file-height="​1200"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Hoa viên Bạch Đằng 2010
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"/>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​39.5px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​f/​f3/​Hoacau.jpg/​120px-Hoacau.jpg"​ width="​120"​ height="​71"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​f/​f3/​Hoacau.jpg/​180px-Hoacau.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​f/​f3/​Hoacau.jpg/​240px-Hoacau.jpg 2x" data-file-width="​1600"​ data-file-height="​948"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Khách sạn Bến Đá 2010
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​30px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​25/​L%C3%A0ng_b%C3%A8_Ch%C3%A2u_%C4%90%E1%BB%91c_%282013%29.jpg/​120px-L%C3%A0ng_b%C3%A8_Ch%C3%A2u_%C4%90%E1%BB%91c_%282013%29.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​25/​L%C3%A0ng_b%C3%A8_Ch%C3%A2u_%C4%90%E1%BB%91c_%282013%29.jpg/​180px-L%C3%A0ng_b%C3%A8_Ch%C3%A2u_%C4%90%E1%BB%91c_%282013%29.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​25/​L%C3%A0ng_b%C3%A8_Ch%C3%A2u_%C4%90%E1%BB%91c_%282013%29.jpg/​240px-L%C3%A0ng_b%C3%A8_Ch%C3%A2u_%C4%90%E1%BB%91c_%282013%29.jpg 2x" data-file-width="​4461"​ data-file-height="​3346"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Làng bè Châu Đốc năm 2013
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​30px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​32/​S%C3%B4ng_Ch%C3%A2u_%C4%90%E1%BB%91c.jpg/​120px-S%C3%B4ng_Ch%C3%A2u_%C4%90%E1%BB%91c.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​32/​S%C3%B4ng_Ch%C3%A2u_%C4%90%E1%BB%91c.jpg/​180px-S%C3%B4ng_Ch%C3%A2u_%C4%90%E1%BB%91c.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​32/​S%C3%B4ng_Ch%C3%A2u_%C4%90%E1%BB%91c.jpg/​240px-S%C3%B4ng_Ch%C3%A2u_%C4%90%E1%BB%91c.jpg 2x" data-file-width="​4608"​ data-file-height="​3456"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Sông Châu Đốc, đoạn chảy qua cầu Cồn Tiên
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​51.5px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6a/​Cct.jpg/​120px-Cct.jpg"​ width="​120"​ height="​47"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6a/​Cct.jpg/​180px-Cct.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6a/​Cct.jpg/​240px-Cct.jpg 2x" data-file-width="​769"​ data-file-height="​298"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Đường Trưng Nữ Vương 2010
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​30px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​2/​28/​Tttm.jpg/​120px-Tttm.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​2/​28/​Tttm.jpg/​180px-Tttm.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​2/​28/​Tttm.jpg/​240px-Tttm.jpg 2x" data-file-width="​1600"​ data-file-height="​1200"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Trung tâm thương mại Núi Sam 2010
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​30px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​88/​Benhviencd1.jpg/​120px-Benhviencd1.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​88/​Benhviencd1.jpg/​180px-Benhviencd1.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​88/​Benhviencd1.jpg/​240px-Benhviencd1.jpg 2x" data-file-width="​1600"​ data-file-height="​1200"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Bệnh viện thành phố Châu Đốc 2010
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​17/​C%C3%A1_Basa.jpg/​90px-C%C3%A1_Basa.jpg"​ width="​90"​ height="​120"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​17/​C%C3%A1_Basa.jpg/​135px-C%C3%A1_Basa.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​17/​C%C3%A1_Basa.jpg/​180px-C%C3%A1_Basa.jpg 2x" data-file-width="​2472"​ data-file-height="​3296"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Tượng đài cá Ba Sa tại công viên 30 tháng 4
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​30px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7a/​Congchaocd.jpg/​120px-Congchaocd.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7a/​Congchaocd.jpg/​180px-Congchaocd.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7a/​Congchaocd.jpg/​240px-Congchaocd.jpg 2x" data-file-width="​1056"​ data-file-height="​792"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Cổng chào Thị xã Châu Đốc (cũ) 2010
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​27px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​b/​b9/​Daotrang.jpg/​120px-Daotrang.jpg"​ width="​120"​ height="​96"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​b/​b9/​Daotrang.jpg/​180px-Daotrang.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​b/​b9/​Daotrang.jpg/​240px-Daotrang.jpg 2x" data-file-width="​866"​ data-file-height="​693"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Giao lộ Phan Văn Vàng - Nguyễn Hữu Cảnh 2010
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 +</ul>
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-Nghị_quyết_số_86/​NQ-CP_của_Chính_phủ:​_Về_việc_thành_lập_phường_Vĩnh_Ngươn_thuộc_thị_xã_Châu_Đốc_và_thành_lập_thành_phố_Châu_Đốc_thuộc_tỉnh_An_Giang-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Nghị quyết số 86/NQ-CP của Chính phủ: Về việc thành lập phường Vĩnh Ngươn thuộc thị xã Châu Đốc và thành lập thành phố Châu Đốc thuộc tỉnh An Giang”.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACh%C3%A2u+%C4%90%E1%BB%91c&​amp;​rft.btitle=Ngh%E1%BB%8B+quy%E1%BA%BFt+s%E1%BB%91+86%2FNQ-CP+c%E1%BB%A7a+Ch%C3%ADnh+ph%E1%BB%A7%3A+V%E1%BB%81+vi%E1%BB%87c+th%C3%A0nh+l%E1%BA%ADp+ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+V%C4%A9nh+Ng%C6%B0%C6%A1n+thu%E1%BB%99c+th%E1%BB%8B+x%C3%A3+Ch%C3%A2u+%C4%90%E1%BB%91c+v%C3%A0+th%C3%A0nh+l%E1%BA%ADp+th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Ch%C3%A2u+%C4%90%E1%BB%91c+thu%E1%BB%99c+t%E1%BB%89nh+An+Giang&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.chinhphu.vn%2Fportal%2Fpage%2Fportal%2Fchinhphu%2Fhethongvanban%3Fclass_id%3D509%26_page%3D1%26mode%3Ddetail%26document_id%3D168745&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Thị xã Châu Đốc thành đô thị loại 3, Báo SGGP</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-86NQCP-3">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Nghị quyết số 86/NQ-CP của Chính phủ: Về việc thành lập phường Vĩnh Ngươn thuộc thị xã Châu Đốc và thành lập thành phố Châu Đốc thuộc tỉnh An Giang</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Châu Đốc: Long trọng tổ chức Lễ công bố thành lập thành phố Châu Đốc và phường Vĩnh Ngươn, Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-chinhphu1504-5"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Quyết định số 499/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 16 tháng 4 năm 2015</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACh%C3%A2u+%C4%90%E1%BB%91c&​amp;​rft.btitle=Quy%E1%BA%BFt+%C4%91%E1%BB%8Bnh+s%E1%BB%91+499%2FQ%C4%90-TTg+c%E1%BB%A7a+Th%E1%BB%A7+t%C6%B0%E1%BB%9Bng+Ch%C3%ADnh+ph%E1%BB%A7&​amp;​rft.date=16+th%C3%A1ng+4+n%C4%83m+2015&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.chinhphu.vn%2Fportal%2Fpage%2Fportal%2Fchinhphu%2Fhethongvanban%3Fclass_id%3D2%26_page%3D1%26mode%3Ddetail%26document_id%3D179580&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Đại Nam nhất thống chí, tỉnh An Giang, trang 152.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Đại Nam nhất thống chí, tỉnh An Giang, trang 178.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Nam kỳ Lục tỉnh.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-181CP-9"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Quyết định 181-CP năm 1979 điều chỉnh địa giới và đổi tên một số xã và thị trấn thuộc tỉnh An Giang do Hội đồng Chính phủ ban hành</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-300CP-10"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Quyết định 300-CP năm 1979 về việc điều chỉnh địa giới một số huyện và thành phố thuộc tỉnh An Giang do Hội đồng Chính phủ ban hành</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-29NDCP-11"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Nghị định 29/​2002/​NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường Núi Sam, TX Châu Đốc, thị trấn Phú Hoà và đổi tên xã Phú Hoà thành xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn tỉnh An Giang</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-53NDCP-12"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Nghị định 53/​2003/​NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, phường, thị trxãấn thuộc các huyện Thoại Sơn, Phú Tân, Tân Châu và thị Châu Đốc, tỉnh An Giang</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-IBST-13"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Vietnam Building Code Natural Physical &amp; Climatic Data for Construction” <span style="​font-size:​85%;">​(PDF)</​span>​. Vietnam Institute for Building Science and Technology. Bản gốc <span style="​font-size:​85%;">​(PDF)</​span>​ lưu trữ ngày 22 tháng 7 năm 2018<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 23 tháng 7 năm 2018</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACh%C3%A2u+%C4%90%E1%BB%91c&​amp;​rft.btitle=Vietnam+Building+Code+Natural+Physical+%26+Climatic+Data+for+Construction&​amp;​rft.date=23+July+2018&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Vietnam+Institute+for+Building+Science+and+Technology&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fibst.vn%2FDATA%2Fnhyen%2FQCVN%252002-2009%2520BXD%2520So%2520lieu%2520tu%2520nhien.pdf&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-14"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​http://​phapluattp.vn/​20111220121046351p0c1085/​tinh-lo-956-tai-an-giang-thanh-quoc-lo-91c.htm%7C Quyết định về việc nâng cấp tỉnh lộ 956 tại An Giang thành quốc lộ 91C</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-15"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Bệnh viện Đa Khoa Khu Vực Tỉnh An Giang”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 24 tháng 5 năm 2015</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACh%C3%A2u+%C4%90%E1%BB%91c&​amp;​rft.btitle=B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+%C4%90a+Khoa+Khu+V%E1%BB%B1c+T%E1%BB%89nh+An+Giang&​amp;​rft.date=24+th%C3%A1ng+5+n%C4%83m+2015&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fbvkvcd.com.vn&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-16"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Page Redirection”.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACh%C3%A2u+%C4%90%E1%BB%91c&​amp;​rft.btitle=Page+Redirection&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.nhattanhospital.com.vn%2F&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div><​p>​17. ^ Địa lý học. Tập VI (1902) chuyên khảo về tỉnh Châu Đốc. Hội nghiên cứu Đông Dương, Nhà xuất bản Trẻ. Truy cập năm 2017.</​p><​table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Châu Đốc</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1250
 +Cached time: 20181016102202
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 1.064 seconds
 +Real time usage: 1.201 seconds
 +Preprocessor visited node count: 24359/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 188924/​2097152 bytes
 +Template argument size: 28104/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 26/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 23517/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.326/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.95 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% 1010.002 ​     1 -total
 + ​73.74% ​ 744.795 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Weather_box
 + ​43.81% ​ 442.477 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Weather_box/​line
 + ​36.45% ​ 368.104 ​   312 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Hexadecimal
 + ​27.53% ​ 278.093 ​    65 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Weather_box/​colt
 + ​13.52% ​ 136.590 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Weather_box/​oneline/​date
 + ​12.60% ​ 127.254 ​    65 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Weather_box/​CtoF
 + ​11.37% ​ 114.801 ​    65 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +  7.27%   ​73.391 ​    13 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Weather_box/​cold
 +  5.36%   ​54.098 ​    13 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Weather_box/​cols
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​36695-0!canonical and timestamp 20181016102201 and revision id 43484249
 + ​--></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0172--ch-u-cla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)