User Tools

Site Tools


0214--uss-chenangola-gi

Hai tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ từng được mang tên USS Chenango, theo tên sông Chenango tại New York:

  • USS Chenango (1863) là một tàu hơi nước chạy guồng hông từng phục vụ trong cuộc Nội chiến Hoa Kỳ vào năm 1864 và 1865
  • USS Chenango (CVE-28) là một tàu chở dầu hạm đội đưa ra hoạt động năm 1941, cải biến thành một tàu sân bay hộ tống vào năm 1942, và đã phục vụ cho đến năm 1946
  • Dictionary of American Naval Fighting Ships
0214--uss-chenangola-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)