User Tools

Site Tools


0223--urozgan-t-nhla-gi

Orūzgān hay Urōzgān (tiếng Pashto: اروزګان‎), cũng viết Uruzgan hay Rōzgān (tiếng Pashto: روزګان‎) là một trong 34 tỉnh của Afghanistan. Tỉnh lỵ là thành phố Tarin Kowt. Tỉnh có dân số gần người, diện tích km2. Tỉnh nằm ở ở trung tâm của đất nước, mặc dù khu vực này là liên kết văn hóa và bộ lạc Kandahar ở miền Nam. Ngày 28 tháng 3 năm 2004, tỉnh Daykundi mới được tách ra khỏi một khu vực ở phía bắc để lại Oruzgan với dân số người Pashtun chiếm đa số và Daykundi với đa số người Hazara. Nhưng tháng 5 năm 2006, huyện Gizab đã được đưa trở lại từ Daykundi và sáp nhập lại vào Oruzgan, trở thành huyện thứ sáu của Oruzgan.

0223--urozgan-t-nhla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)