User Tools

Site Tools


0233--uss-santeela-gi

Ba tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ từng được mang tên USS Santee, theo tên sông Santee ở South Carolina.

  • USS Santee (1855) là một trong những tàu frigate chạy buồm sau cùng của Hải quân, bắt đầu chế tạo năm 1820 nhưng chỉ hoàn tất vào năm 1855
  • USS Santee (1905) là một tàu hàng được hạ thủy như là chiếc SS Arvonian (1905)
  • USS Santee (CVE-29) được trưng dụng năm 1940 như một tàu chở dầu hạm đội, cải biến thành một tàu sân bay hộ tống vào năm 1942, và đã phục vụ cho đến năm 1946
0233--uss-santeela-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)