User Tools

Site Tools


0239--428-tcnla-gi

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 1 TCN
Thế kỷ:
 • thế kỷ 6 TCN
 • thế kỷ 5 TCN
 • thế kỷ 4 TCN
Thập niên:
 • thập niên 440 TCN
 • thập niên 430 TCN
 • thập niên 420 TCN
 • thập niên 410 TCN
 • thập niên 400 TCN
Năm:
 • 431 TCN
 • 430 TCN
 • 429 TCN
 • 428 TCN
 • 427 TCN
 • 426 TCN
 • 425 TCN

Lỗi Lua: Số không hợp lệ -427.

Năm 428 TCN là một năm trong lịch Julius.

Mục lục

 • 1 Sự kiện
 • 2 Sinh
 • 3 Mất
 • 4 Tham khảo
0239--428-tcnla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)