User Tools

Site Tools


0269--san-miguel-de-tucum-nla-gi

San Miguel de Tucumán (thường gọi đơn giản là Tucumán) là một thành phố nằm trong tỉnh Tucumán phía bắc của Argentina. Thành phố San Miguel de Tucumán cách Buenos Aires 1311 km, có diện tích km², dân số theo ước tính năm 2009 là 789.000 người. Đây là thành phố lớn thứ 5 tại Argentina sau Buenos Aires, Córdoba, Rosario và Mendoza. Thành phố được thành lập năm 1565 bởi Conquistador Diego de Villarroel trong đợt thám hiểm từ Peru, và đã được dời về vị trí ngày nay vào năm 1685.

Dữ liệu khí hậu của San Miguel de Tucumán
Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm
Cao kỉ lục °C (°F) 40.6 36.6 35.6 34.9 31.5 30.7 35.0 38.0 39.0 39.6 40.3 39.4 40,6
Trung bình cao °C (°F) 31.3 30.2 27.7 24.4 21.2 18.2 19.1 22.5 24.5 29.0 29.6 30.6 25,7
Trung bình ngày, °C (°F) 25.3 24.2 22.2 19.1 15.5 12.2 12.1 14.7 17.1 21.6 23.2 24.9 19,3
Trung bình thấp, °C (°F) 20.2 19.2 18.0 15.1 11.0 7.6 6.8 8.6 10.6 15.1 17.5 19.4 14,1
Thấp kỉ lục, °C (°F) 12.1 12.3 7.4 6.4 0.1 −2.8 −2.8 −2.3 −1.6 3.0 8.4 9.8 −2,8
Giáng thủy mm (inch) 196.2
(7.724)
158.1
(6.224)
161.0
(6.339)
67.2
(2.646)
14.7
(0.579)
14.0
(0.551)
11.4
(0.449)
12.4
(0.488)
13.3
(0.524)
47.8
(1.882)
69.8
(2.748)
200.4
(7.89)
966,3
(38,043)
% độ ẩm 75 77 83 84 81 80 74 66 63 62 70 73 74
Số ngày giáng thủy TB 15 12 14 10 6 5 4 3 4 6 12 12 103
Số giờ nắng trung bình hàng tháng 229.4 183.6 186.0 162.0 167.4 156.0 195.3 235.6 192.0 201.5 216.0 232.5 2.357,3
Tỷ lệ khả chiếu 54 50 49 47 50 50 60 67 54 51 53 55 53
Nguồn #1: Servicio Meteorológico Nacional[2]
Nguồn #2: UNLP[3]

Bản mẫu:Tỉnh Tucumán Bản mẫu:Thành phố Argentina

0269--san-miguel-de-tucum-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)