User Tools

Site Tools


0272--v-nh-hanhla-gi

Vĩnh Hanh là một xã thuộc huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Biểu đồ gió Biểu đồ gió
B
T    xã Vĩnh Hanh    Đ
N
Enclave: {{{enclave}}}

Khoảng năm 1979, một số người Chăm ở xã Khánh Bình và Nhơn Hội, huyện An Phú đã di cư đến xã Vĩnh Hanh, có lẽ lánh nạn Khmer đỏ. Đa số sống bằng nghề ruộng rẫy. Vĩnh Hanh là xã duy nhất ở huyện Châu Thành có làng của người Chăm với thánh đường Masjid Jamiul Mukminin thuộc ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành.[1]

  • Quyết định 56-CP[2] ngày 11 tháng 03 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ, hợp nhất huyện Huệ Đức và huyện Châu Thành thành một huyện lấy tên là huyện Châu Thành, xã Vĩnh Hanh thuộc huyện Châu Thành.
  • Quyết định 181-CP[3] ngày 25 tháng 04 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ chia tách xã Vĩnh Hanh như sau, tách 1/2 ấp Vĩnh Bình và 1/3 ấp Vĩnh Thuận lập thành xã Vĩnh Bình, tách 1/2 ấp Vĩnh Bình lập thành xã Vĩnh An, sáp nhập ấp Vĩnh Hòa A, ấp Vĩnh Hòa B và 1/3 ấp Vĩnh Thuận (theo lòng kinh Sáu về nối với mương Trâu Hương Quan Giảng) vào xã Cần Đăng.
  • Quyết định 300-CP[4] ngày 23 tháng 08 năm 1979 của Hội đồng Bộ trưởng, chia huyện Châu Thành thành hai huyện lấy tên là huyện Châu Thành và huyện Thoại Sơn, xã Vĩnh Hanh thuộc huyện Châu Thành.
0272--v-nh-hanhla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)