User Tools

Site Tools


0365--mariupolla-gi

Mariupol (tiếng Ukraina: Маріуполь) là một thành phố nằm trong tỉnh Donetsk của Ukraina. Thành phố Mariupol có diện tích km2, dân số theo điều tra vào năm 2001 là 492.176 người. Đây là thành phố lớn thứ 10 tại Ukraina. Thành phố có sân bay quốc tế Mariupol. Ban đầu được thành lập làm một pháo đài Cossack có tên gọi là Kalmius, Mariupol đã là một trung tâm cho việc buôn bán ngũ cốc, luyện kim và công nghiệp nặng.

Bản mẫu:Thành phố Ukraina

0365--mariupolla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)