User Tools

Site Tools


0381--la-platala-gi

La Plata là thành phố thủ phủ của tỉnh Buenos Aires, Argentina, và La Plata partido. Theo năm điều tra dân số năm 2001, thànhh phố có dân số 574.369 và khu vực đô thị có 694.253 dân.

La Plata đã được quy hoạch và phát triển để phục vụ như là thủ phủ của tỉnh sau khi thành phố Buenos Aires được chuyển thành thủ đô liên bang vào năm 1880, và nó đã được chính thức thành lập bởi các Thống đốc Dardo Rocha ngày 19 tháng 11 năm 1882. La Plata đã được đổi tên thành Thành phố Eva Perón giữa giai đoạn 1952 và 1955.

Thành phố này có hai cây lạc bộ bóng đá chơi trong sự phân nhóm đầu tiên: Estudiantes de La Plata và Gimnasia y Esgrima La Plata.

Dữ liệu khí hậu của La Plata (1961–1990)
Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm
Cao kỉ lục °C (°F) 37.5 37.0 35.9 29.3 28.2 23.1 28.4 25.2 28.0 32.1 35.8 38.4 38,4
Trung bình cao °C (°F) 28.8 27.8 25.4 21.9 18.1 14.7 14.3 15.8 17.8 20.7 23.7 27.1 21,3
Trung bình ngày, °C (°F) 22.6 21.8 19.7 16.1 12.8 9.8 9.2 10.4 12.5 15.2 18.3 21.1 15,8
Trung bình thấp, °C (°F) 17.2 16.6 14.7 11.1 8.1 5.6 5.5 5.9 7.5 10.3 12.8 15.5 10,9
Thấp kỉ lục, °C (°F) 6.3 4.1 3.6 1.3 −2.6 −4.2 −4.6 −2.8 −2.6 −1.2 1.0 1.3 −4,6
Giáng thủy mm (inch) 97.1
(3.823)
103.1
(4.059)
117.9
(4.642)
73.9
(2.909)
73.8
(2.906)
54.6
(2.15)
58.3
(2.295)
65.6
(2.583)
73.6
(2.898)
111.3
(4.382)
93.0
(3.661)
84.8
(3.339)
1.007,0
(39,646)
% độ ẩm 71 75 78 79 81 82 83 79 77 78 74 70 77
Số ngày giáng thủy TB (≥ 0.1 mm) 8 7 8 7 7 6 7 7 7 9 8 8 89
Số giờ nắng trung bình hàng tháng 251.1 229.6 210.8 186.0 155.0 120.0 127.1 161.2 171.0 207.7 225.0 238.7 2.283,2
Tỷ lệ khả chiếu 57 62 55 55 48 41 41 48 48 52 54 52 51
Nguồn #1: NOAA[1]
Nguồn #2: Servicio Meteorológico Nacional (ngày giáng)[2]

Bản mẫu:Tỉnh Buenos Aires Bản mẫu:Thành phố Argentina

0381--la-platala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)