User Tools

Site Tools


0398--buenos-aires-t-nhla-gi

Tỉnh Buenos Aires (tiếng Tây Ban Nha: Provincia de Buenos Aires) là tỉnh lớn nhất và đông nhất của Argentina. Tên của tỉnh bắt nguồn từ tên thành phố Buenos Aires, thành phố từng là thủ phủ của tỉnh, tuy nhiên hiện thành phố Buenos Aires đã là một thành phố tự trị sau cuộc nội chiến kết thúc năm 1880.

Tỉnh Buenos Aires giáp với các tỉnh Entre Ríos và Santa Fe về phía bắc, Córdoba, La Pampa và Río Negro về phía tây, giáp Đại Tây Dương về phía nam và đông.

0398--buenos-aires-t-nhla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)