User Tools

Site Tools


0415--eisenstadtla-gi

Eisenstadt (tiếng Hungary: Kismarton, tiếng Croatia: Željezni grad, Željezno, tiếng Slovenia: Železno) là một thành phố ở Áo, thủ phủ bang Burgenland. Thành phố có dân số khoảng 12.190 người (năm 2006). Trong chế độ quân chủ Habsburg, Kismarton (Eisenstadt) là thủ phủ của gia đình quý tộc Hungary Eszterházy. Nhà soạn nhạc Joseph Haydn sinh sống ở đó như Hofkapellmeister dưới sự bảo trợ Esterházy. Eisenstadt nằm trên một đồng bằng sông Wulka, dưới chân phía nam của dãy núi Leitha, khoảng 12 km từ biên giới Hungary.

0415--eisenstadtla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)