User Tools

Site Tools


0421--na-hangla-gi

Na Hang (viết chính xác là Nà Hang - với ý nghĩa là "Ruộng cuối" hoặc "Ruộng dưới thung lũng") là một huyện trong tỉnh Tuyên Quang. Huyện lỵ là thị trấn Na Hang.

Na Hang nằm về phía Bắc của Tuyên Quang. Thị trấn Na Hang cách thành phố Tuyên Quang chừng 110 km.

Na Hang giáp với các huyện Bắc Mê (Hà Giang) và Bảo Lạc (Cao Bằng) ở phía Bắc, Chợ Đồn (Bắc Kạn) ở phía Đông, Chiêm Hóa ở phía Nam, Bắc Quang (Hà Giang) ở phía Tây.

Huyện gồm 1 thị trấn Na Hang (huyện lỵ) và 11 xã: Côn Lôn, Đà Vị, Hồng Thái, Khau Tinh, Năng Khả, Sinh Long, Sơn Phú, Thanh Tương, Thượng Giáp, Thượng Nông, Yên Hoa.

Toàn cảnh đập thủy điện Na Hang

Sau năm 1954, huyện Nà Hang có 21 xã: Côn Lôn, Đà Vị, Đức Xuân, Hoa Thành, Hồng Thái, Khuôn Hà, Lăng Can, Năng Khả, Phúc Yên, Sinh Long, Sơn Phú, Thanh Tương, Thượng Giáp, Thượng Lâm, Thượng Nông, Thượng Yên, Thúy Loa, Trùng Khánh, Trung Thượng, Vĩnh Yên, Yên Viễn.

Ngày 22 tháng 5 năm 1969, hợp nhất hai xã Lăng Can và Thượng Yên thành một xã lấy tên là xã Lăng Can; hợp nhất hai xã Đà Vị và Trung Thượng thành một xã lấy tên là xã Đà Vị; hợp nhất hai xã Yên Viễn và Hoa Thành thành một xã lấy tên là xã Yên Hoa.

Ngày 13 tháng 2 năm 1987, chia xã Lăng Can thành 2 xã lấy tên là xã Lăng Can và xã Xuân Lập; chia xã Côn Lôn thành 2 xã lấy tên là xã Côn Lôn và xã Khâu Tinh; tách xóm Bắc Vãng của xã Côn Lôn để sáp nhập vào xã Trùng Khánh; tách xóm Bản Lãm của xã Đà Vị để sáp nhập vào xã Khâu Tinh; thành lập thị trấn Nà Hang (thị trấn huyện lỵ huyện Nà Hang) trên cơ sở 68,8 ha đất với 87 nhân khẩu của xã Thanh Tương; 675,2 ha đất với 840 nhân khẩu của xã Năng Khả và 925 ha đất với 3650 nhân khẩu của xã Vĩnh Yên.

Ngày 15 tháng 7 năm 1999, chia xã Đức Xuân thành hai xã Xuân Tân và Xuân Tiến.

Ngày 25 tháng 1 năm 2006, giải thể 5 xã: Thúy Loa, Xuân Tân, Xuân Tiến, Trùng Khánh, Vĩnh Yên (do nằm trong hồ thủy điện Tuyên Quang).

Cuối năm 2010, huyện Nà Hang có 1 thị trấn Nà Hang và 16 xã: Côn Lôn, Đà Vị, Hồng Thái, Khâu Tinh, Khuôn Hà, Lăng Can, Năng Khả, Phúc Yên, Sinh Long, Sơn Phú, Thanh Tương, Thượng Giáp, Thượng Lâm, Thượng Nông, Xuân Lập, Yên Hoa.

Từ ngày 28 tháng 1 năm 2011, tách 5 xã: Lăng Can, Thượng Lâm, Khuôn Hà, Phúc Yên, Xuân Lập để thành lập huyện Lâm Bình. Huyện Nà Hang còn lại 1 thị trấn và 11 xã, giữ ổn định cho đến nay.

Năm 2009, huyện Na Hang có số dân 59.951 người[2]. Sau khi chia tách 5 xã về huyện mới Lâm Bình, dân số của huyện năm 2001 còn 41.868 người[1].

Na Hang được chia thành 3 khu: A, B, C.

Na Hang là một huyện vùng cao, càng về phía Bắc, độ cao càng tăng dần. Núi ở đây phần lớn là núi đá vôi. Sông Gâm và một chi lưu của nó là sông Năng là hai con sông lớn nhất ở huyện. Địa hình ở Na Hang thuận lợi cho việc phát triển thủy điện. Nhà máy thủy điện Tuyên Quang được xây dựng ở đây.

0421--na-hangla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)