User Tools

Site Tools


0431--v-nh-l-i-ch-u-th-nh-an-giangla-gi

Vĩnh Lợi là một xã thuộc huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Biểu đồ gió Biểu đồ gió
B
T    xã Vĩnh Lợi    Đ
N
Enclave: {{{enclave}}}
  • Quyết định 181-CP[1] ngày 25 tháng 04 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ chia tách xã Vĩnh Hanh như sau, tách 1/2 ấp Vĩnh Bình và 1/3 ấp Vĩnh Thuận lập thành xã Vĩnh Bình, tách ấp Hòa Lợi của xã Hòa Bình Thạnh, một phần ấp Đông Phú 2 của xã Vĩnh Nhuận lập thành một xã lấy tên là xã Vĩnh Lợi.
  • Quyết định 300-CP[2] ngày 23 tháng 08 năm 1979 của Hội đồng Bộ trưởng, chia huyện Châu Thành thành hai huyện lấy tên là huyện Châu Thành và huyện Thoại Sơn, xã Vĩnh Lợi thuộc huyện Châu Thành.
0431--v-nh-l-i-ch-u-th-nh-an-giangla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)