User Tools

Site Tools


0443--higashinari-ku-osakala-gi

Higashinari-ku, Osaka (東成区?) là một trong 24 khu thuộc thành phố Osaka, tỉnh Osaka, vùng Kinki trên đảo Honshū, Nhật Bản. Quận có diện tích 4,55 km², dân số năm 2010 là 80.040 người, mật độ dân số 17.590 người/km².

  • Phương tiện liên quan tới Higashinari-ku, Osaka tại Wikimedia Commons
0443--higashinari-ku-osakala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)