User Tools

Site Tools


0444--v-nh-l-i-nh-h-ngla-gi

Vĩnh Lợi có thể là một trong số các địa danh Việt Nam sau đây:

  • Huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.
  • Phường Vĩnh Lợi, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang.
  • Xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, An Giang.
  • Xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang.
  • Xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, Long An.
  • Xã Vĩnh Lợi, huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng.
0444--v-nh-l-i-nh-h-ngla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)