User Tools

Site Tools


0481--tegal-trung-javala-gi

Tegal là một thành phố lớn nhất ở huyện Tegal thuộc tỉnh Trung Java. Thành phố nằm ở bờ bắc của Trung Java, cự ly 100 km so với Cirebon. Slawi nằm khoảng 12 km về phía nam thành phố. Thành phố Tegal có diện tích 39,68  km², dân số là 247.076 người. Thủ phủ đóng tại.

0481--tegal-trung-javala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)