User Tools

Site Tools


0496--zhytomyrla-gi

Zhytomyr hay Zhitomir (tiếng Ukraina và tiếng Nga: Житомир) là một thành phố tỉnh lỵ tỉnh Zhytomyr của Ukraina. Thành phố Zhytomyr có diện tích km2, dân số theo điều tra vào năm 2001 là 284.236 người. Đây là thành phố lớn nhất tỉnh Zhytomyr.

Bản mẫu:Thành phố Ukraina

0496--zhytomyrla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)