User Tools

Site Tools


0511--horlivkala-gi

Horlivka (tiếng Ukraina: Горлівка) là một thành phố nằm trong tỉnh Donetsk của Ukraina. Thành phố Horlivka có diện tích km2, dân số theo điều tra vào năm 2001 là 292.350 người.

Bản mẫu:Thành phố Ukraina

0511--horlivkala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)