User Tools

Site Tools


0543--v-n-edenla-gi

Vườn Eden hay Vườn Địa Đàng (tiếng Do Thái: גַּן עֵדֶן, Gan ʿ Edhen; tiếng Ả Rập: جنة عدن, Jannat ʿ Adn) [1] là một khu vườn được mô tả trong Sách Sáng thế là nơi người đàn ông đầu tiên, Adam, và vợ ông, Eva sinh sống sau khi họ được Đức Chúa Trời tạo ra.

Thiên Chúa đặt con người trong Vườn Địa Đàng và cho phép ăn tất cả mọi loại trái cây trong đó, ngoại trừ cây biết điều thiện điều ác (cây trái cấm). Theo nghĩa đen, Kinh Thánh nói về một khu vườn ở Địa Đàng. Vườn này là một phần của câu chuyện thường được sử dụng để giải thích nguồn gốc của tội lỗi và sai phạm của loài người. Uriel Archangel, với thanh kiếm rực của mình, được gọi là canh gác cổng cho vườn Địa Đàng.

Theo sách này, vị trí của khu vườn Địa Đàng nằm ở bốn con sông (Pishon, Gihon, Tigris, Euphrates), và ba khu vực (Havilah, Assyria, và Kush). Có những giả thuyết cho rằng vườn Địa Đàng nằm ở đầu nguồn của sông Tigris và Euphrates (phía bắc Mesopotamia), ở Iraq (Mesopotamia), châu Phi, và vịnh Ba Tư. Đối với nhiều nhà văn thời Trung cổ, hình ảnh của vườn Địa Đàng cũng tạo ra một hình ảnh tình yêu và tình dục của loài người.[2]

0543--v-n-edenla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)