User Tools

Site Tools


0551--an-ch-u-ch-u-th-nh-an-giangla-gi

An Châu là thị trấn huyện lị của huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Thị trấn An Châu có diện tích 12,85 km², dân số năm 1999 là 20961 người,[1] mật độ dân số đạt 1631 người/km².

Tháng 4 năm 1979, thị trấn An Châu được thành lập trên cơ sở ấp Hòa Long, ấp Hòa Phú của xã Hòa Bình Thạnh, một phần ấp Bình Phú của xã Bình Hòa, một phần đất ấp Bình Thạnh (Xép Bà Lý trở lên phía bắc) của phường Bình Đức, thị xã Long Xuyên.[3]

0551--an-ch-u-ch-u-th-nh-an-giangla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)