User Tools

Site Tools


0590--c-m-chla-gi

Cẩm Chế là một xã thuộc huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Xã nằm dọc tỉnh lộ 390 B, khu Hà Bắc huyện Thanh Hà, phân thành 4 thôn: Du La, Kỳ Tây, Nhân Lư và Phương La. Kinh tế xã thuần nông, một số loại đặc sản như vải thiều, ổi, quất... rất đặc trưng của Thanh Hà.

  • Cẩm chế là quê hương của thứ phi Hoàng Thị Hồng, người có công lập chợ, sau này gọi là chợ Cháy cho dân buôn bán.
  • Tiến sĩ nho học Nguyễn Mậu
0590--c-m-chla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)