User Tools

Site Tools


0596--horgenzellla-gi

Horgenzell là một xã ở huyện Ravensburg ở bang Baden-Württemberg thuộc nước Đức. Đô thị này có diện tích 56,16 km², dân số thời điểm 31 tháng 12 năm 2006 là 4758 người. Horgenzell được đặt tên lần đầu vào năm 1094. Năm 1972, các làng Hasenweiler, Kappel, Wolketsweiler và Zogenweiler được nhập vào Horgenzell.

0596--horgenzellla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)