User Tools

Site Tools


0613--saltala-gi

Salta là một thành phố nằm trong tỉnh Salta của Argentina. Thành phố Salta có diện tích  km², dân số theo ước tính năm 2009 là 516.000 người. Đây là thành phố lớn thứ 8 tại Argentina.

Dữ liệu khí hậu của Salta (1961–1990)
Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm
Cao kỉ lục °C (°F) 35.6 33.5 34.0 32.5 34.2 32.5 37.2 34.4 36.8 38.8 39.9 38.1 39,9
Trung bình cao °C (°F) 27.4 26.1 24.8 22.6 21.0 19.1 20.2 22.3 23.5 26.4 27.4 27.8 24,0
Trung bình ngày, °C (°F) 21.2 20.1 18.9 16.2 13.3 10.1 10.1 12.3 15.0 18.7 20.3 21.2 16,5
Trung bình thấp, °C (°F) 16.1 15.6 14.7 11.6 7.7 3.8 2.9 4.5 7.4 11.3 13.9 15.5 10,4
Thấp kỉ lục, °C (°F) 8.4 5.9 4.0 −1.5 −2.4 −6.5 −7.1 −6.6 −3.1 −0.7 1.5 6.2 −7,1
Giáng thủy mm (inch) 182.0
(7.165)
162.9
(6.413)
118.3
(4.657)
36.6
(1.441)
8.6
(0.339)
2.6
(0.102)
3.5
(0.138)
4.2
(0.165)
6.6
(0.26)
26.1
(1.028)
65.3
(2.571)
138.0
(5.433)
754,7
(29,713)
% độ ẩm 78 82 84 84 81 76 70 63 60 61 67 73 73
Số ngày giáng thủy TB (≥ 0.1 mm) 16 15 14 8 4 2 2 2 3 6 10 14 96
Nguồn #1: NOAA[1]
Nguồn #2: Servicio Meteorológico Nacional (ngày giáng)[2]

Bản mẫu:Tỉnh Salta Bản mẫu:Thành phố Argentina

0613--saltala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)