User Tools

Site Tools


0614--gi-o-x-c-a-barbadosla-gi

Bản đồ các giáo xứ của Barbados

Barbados hiện được chia thành các đơn vị hành chính gọi là giáo xứ (parish). Theo đạo luật của Nghị viện Barbados, tên chính thức trong tiéng Anh sẽ là "Parish of ("Tên giáo xứ").[1][2] Các khu vực này được gọi là "giáo xứ" bởi tôn giáo chính của quốc đảo là Anh giáo và hệ thống giáo xứ được áp dụng cho phân cấp hành chính. Thủ đô Bridgetown thuộc giáo xứ Saint Michael và có thể sẽ trở thành một khu vực riêng.

11 giáo xứ là:

Số Giáo xứ Nguyên Thủ phủ Diện tích
(km²)
Dân số
(Thống kê 2000)
Mật độ
km−2
1 Christ Church Oistins 57 49.498 868,4
2 Saint Andrew Greenland 36 5.254 145,9
3 Saint George Bulkeley 44 17.868 406,1
4 Saint James Holetown 31 22.742 733,6
5 Saint John Four Roads 34 8.873 261,0
6 Saint Joseph Bathsheba 26 6.805 261,7
7 Saint Lucy Crab Hill 36 9.328 259,1
8 Saint Michael Bridgetown 39 83.684 2.145,7
9 Saint Peter Speightstown 34 10.699 314,7
10 Saint Philip Crane 60 20.540 342,3
11 Saint Thomas Hillaby 34 11.590 340,9
  Barbados Bridgetown 431 250.012 580,1

Bản mẫu:Articles on first-level administrative divisions of North American countries

0614--gi-o-x-c-a-barbadosla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)