User Tools

Site Tools


0625--karamanla-gi

Karaman (tên cũ Larende) là một thành phố ở trung bộ Thổ Nhĩ Kỳ, phía bắc của các núi Taurus, khoảng 100 km (62 mi) về phía nam Konya. Thành phố là thủ phủ của tỉnh Karaman. Theo điều tra năm 2000, dân số tỉnh là 231 872 người trong đó 132.064 người sinh sống ở thành phố Karaman.[1][2] Quận có diện tích of 3.686 km2 (1.423 sq mi),[3] và thành phố nằm ở độ cao trung bình 1.039 m (3.409 ft). Bảo tàng Karaman là một trong những công trình nổi bật ở thành phố này.

Bản mẫu:Thành phố Thổ Nhĩ Kỳ

0625--karamanla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)